Hon är årets ungdomsledare på Gotland

Det blev en idrottsledare i en mindre sport som får årets ungdomsledarpris. Utövarna av sporten försöker att vara under ytan så mycket det går.

12 december 2018 17:03

Lisa Berg, ungdomsledare i DK Bottenskraparna får priset och 10 000 kronor för sina insatser. Så här skriver Region Gotland om varför hon ska ha det:

"Lisa Berg tilldelas årets ungdomspris för sitt stora engagemang inom sporten undervattensrugby. Med själ och hjärta har hon tagit sig an utmaningen att få igång en ungdomsverksamhet i en idrott som få har hört talas om och ännu färre har provat på och sin helt saknat ungdomsverksamhet sedan många år. "

Ungdomarna i Lisas grupp är 7-14år och flera var knappt simkunniga innan de började.

LÄS MER: Sportspanarna tog sig ner under ytan

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004, det delas ut till ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven idrott på Gotland.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa