Hotad ridskola räddad tills vidare

Det är minst sagt en ansträngd ekonomi i Wisby ridklubb. Tidigare har det varit tal om att ridskolan kan tvingas stänga redan efter årsskiftet, nu arbetar alla inblandade för att det inte ska ske.

17 december 2018 08:00

Wisby ridklubb har under flera år haft problem med att få ridskoleverksamheten att gå runt. Så sent som förra helgen visste inte Wisby ridklubb om de skulle kunna fortgå ridskoleverksamheten efter årsskiftet. Men efter det uttalandet började framför allt föräldragruppen engagera sig i att rädda ridskolans framtid. Under lördagen kallade föräldragruppen till möte med ridskolan och styrelsen för att lägga upp en plan för hur ridskolan ska räddas.

– Det finns ett extremt kapital av kunskap hos föräldrar. Vi började titta på vad som kommer krävas för att hålla verksamheten vid liv fram till sommaren, säger Fredrik Öström, en av föräldrarna i föräldragruppen.

Under lördagen diskuterades det fram en plan mellan föräldragruppen, ridskolan och styrelsen. Planen innefattar bland annat att ridskolan ska engagera fler människor som utför ideellt arbete.

– Vi har fått igenom vår plan muntligt, nu väntar vi bara på ett skriftligt avtal, säger Fredrik Öström.

Att ridskolan skulle upphöra efter årsskiftet hade varit förödande för de 120 ryttarna. Men eleverna på ridskolan är väl informerade om läget i klubben.

– Ryttarna får främst informationen från oss föräldrar, men vi har även engagerat några av ungdomarna när vi har haft möten, säger Öström.

Det ser ut att bli en ridskola i vår trots allt. Men det kommer kräva mycket tid och energi av föräldrar, ryttare, styrelsen och klubben i stort.

– Jag är inte ett dugg orolig för ridskolans framtid. Håller vi oss till planen som kommer vi definitivt att rädda den fina verksamheten, avslutar Fredrik Öström.

Så jobbar vi med nyheter
Ella Lindvall