Inga nya golfhål på Svältholmen

Visby Golfklubbs förhoppningar om att kunna expandera sin anläggning med fyra nya golfhål på Svältholmen skrinläggs, då klubben inte ser det som realistiskt att kunna få dispens för gällande strandskyddsregler.

16 april 2020 20:25

Visby Golfklubbs planer på att bygga fyra nya golfhål på Svältholmen, på den sydvästra delen av golfklubbens mark, läggs på is. Det står klart sedan klubben valt att dra tillbaka sin ansökan om dispens för strandskyddet, som var en förutsättning för den tilltänkta expansionen. 

– Vi har dragit tillbaka ansökan. Till grund för det ligger dels vår egen inventering, dels vår dialog med länsstyrelsen. Sammanlagt bedömer vi att vi inte har tillräckligt goda skäl för att undantas från strandskyddet. Inventeringen visar att det är högsta klassning på Svältholmens naturvärden, vilket ju är fantastiskt i sig, säger Visby golfklubbs banchef Petter Lindblad. 

Det gäller även området i Kråk backe i det nordvästra hörnet, där planer fanns för ett nytt par 3-hål och ett förlängt par 5-hål, som ingick i samma ansökan.

– Det är klart att det är lite tråkigt, det hade kunnat bli fantastiska golfhål. 

Är besvikelsen stor?

– Både ja och nej. Vi hade väldigt gärna velat bygga, men med utgångspunkt från den lagstiftelse som finns så har vi full förståelse för att länsstyrelsen gör den tolkning de gör. Jag vill betona att de inte har gjort tolkningen i form av något beslut, utan de har redogjort för hur de tolkar det och hur det skulle tolkas om vi begärde en prövning, säger Visby golfklubbs ordförande Lars Leissner.   

Han fortsätter:

– Som lagen är skriven så tar den sikte på att det inte är den faktiska utnyttjandet av marken som är problemet, utan det är allmänhetens möjlighet att kunna utnyttja området för friluftsliv.  Lagstiftningen ser bara till möjligheten att komma ut på marken och per definition så inskränker en golfbana allemansrätten. Det kan jag personligen tycka blir oproportionerligt, om man tänker på de tusentals golfare som skulle njuta av området. Men vi gör samma tolkning av lagen som länsstyrelsen.  

Dörren för golf på Svältholmen är därmed för närvarande stängd, men kan eventuellt öppnas på nytt i framtiden. 

– Vi bedömer att det är bättre att gå tillbaka nu och se om det blir någon mjukare tolkningar av lagen längre fram i tiden, att vi då kan göra ett nytt försök. Vi har fortfarande förhoppningar om att bygga golfhål där ute, och den här stela tolkningen av lagen har kritiserats från flera olika håll. Vi kommer bevaka rättsutvecklingen med stort intresse, säger Lars Leissner.

Så jobbar vi med nyheter