PLANEN: Här kan det bli ny konstgräsplan i Visby

En ny konstgräsplan planeras att förläggas till Visby. Den ersätter då den i Rävhagen där marken ska saneras och kompletterar den nyanlagda Säveplanen.

10 april 2019 12:07

Det är regionstyrelseförvaltningen som föreslår att regionstyrelsen godkänner detta i strategisk plan och budget för 2020-2022. Den togs upp på arbetsutskottets sammanträde på tisdagen.

I höstas blev Säves nya konstgräsplan klar. Detta till en kostnad av 5,8 miljoner kronor. Den planen används av såväl gymnasieskolan som fotbollen. Den kompletterade då konstgräsplanen på Rävhagen till det önskade antalet om två stycken.

Men i början av 2017 upptäcktes att marken i Rävhagen är förorenad och i juni 2018 fastslogs att den måste saneras. Spelet fick fortgå under den gångna vintersäsongen men nu är det slutspelat.

Därför behövs en ny konstgräsplan. Både Säve och Rävhagen har haft bra beläggning den gångna vintersäsongen. Förslaget är nu att förvandla en befintlig gräsplan på Visborg till konstgräs. Bland annat beroende på problematiken med bevattning. Konstgräs sparar stora mängder vatten och utnyttjas bättre.

Kostnaden för Visborgsplanen uppskattas till 15 miljoner kronor, således betydligt högre än för Säveplanen. Skillnaden förklaras bland annat med att vid Säve var redan stora delar av markarbetet gjort varför kostnaden för konstgräs på Visborg anses som den mera normala summan.

Anledningen till att investeringen föreslås redan till 2020 är att fotbollen då har tillgång till två konstgräsplaner i Visby redan från vintersäsongen 2020.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill