Rävhagen måste saneras - fotbollsplan grävs upp

Nya Säve IP med tredje generationens konstgräs är redo att invigas, men vad som händer med Rävhagens konstgräsplan är osäkert sedan det konstaterats att marken är förorenad.

16 oktober 2018 09:00

Anläggandet av en andra konstgräsplan i Visby har dragit ut på tiden och blir lite dyrare än de ursprungliga fem miljonerna.

Slutnotan hamnar på 5,8 miljoner kronor. Den största delen av summan är för markarbetet, följt av mattan som importeras från Nederländerna till en kostnad av 2,5 miljoner och nya strålkastare för cirka en miljon kronor.

– Tanken var också att det skulle bli en läktare, men så blir det inte i det här skedet, säger teknikförvaltningens Niklas Calllenmark.

Möjlighet finns att bygga läktare i ett senare skede.

För fotbollen och gymnasieskolan blir det nya konstgräset ett lyft även om idrottsplatsen inte är utrustad med värmeslingor.

– För skolan betyder det att man får en idrottsplats som den kan nyttja under en betydligt längre tid. Tidigare hade man ungefär en månad då man kunde använda den. För fotbollen gör det att man har två planer och det lättar trycket efter träningstider. Tidigare var det A-lagen som prioriterades, nu får fler chansen att träna på konstgräs, säger Niklas Callenmark.

Sedan tidigare finns konstgräsplaner i både Hemse och Slite.

Hur länge det kommer att finnas två konstgräsplaner i Visby är dock oklart. Rävhagens konstgräsplan har tjänat fotbollen i 15 år, men efter att man påträffat spår av tjärasfalt i marken tas nu borrprov i marken.

– I dag är konstgräset uppskuret på ett 20-tal ställen efter att man upptäckt förorenade massor i marken som legat där sen 60-talet. Detta ska lappas igen på torsdag och sedan kommer konstgräset att användas i vinter. Därefter tror jag tror att man kommer att gräva upp mattan i Rävhagen och sanera marken under sommaren, säger Niklas Callenmark.

Finns det några planer på att lägga nytt konstgräs i Rävhagen efter en eventuell sanering?

– Det kan jag inte svara på.

På nya Säve IP pågår fortfarande en del kringarbeten, men fotbollen väntas få tillgång redan under onsdagskvällen.

– Mattan är klar att gå på, men det återstår lite markarbeten. Det är pelare som ska gjutas för att fästa ett räcke i och sedan ska andra det upp en övre del på bollfångstnätet. Skolan får vänta till måndag eftersom det fortfarande jobbas dagtid.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa