Ridklubbar går ihop: "Vi gör tvärtom"

Två klubbar går samman och blir en. På fredag bildas Södra Gotlands rid- och körklubb (SGRK). "Vi borde kunna bli störst på Gotland", säger Emma Jansson, som troligen blir invald i den nya styrelsen.

19 februari 2020 12:33

Det skrivs hästhistoria i Stånga på fredagskvällen. Hoburgs Ridklubb och Hemseortens rid- och körklubb går samman och blir Södra Gotlands rid- och körklubb (SGRK).

– Det känns jätteroligt. Responsen har varit väldigt positiv, säger Emma Jansson.

Varför gör ni det här?

– I grund och botten handlar det om att vi, precis som många andra föreningar, minskar i antalet utövare och folk som inte vill engagera sig. 

Hoburgs Ridklubb har varit stora inom dressyr och ridning och haft en stark organisation. Samtidigt som Hemseortens rid- och körklubb haft en bra ungdomsverksamhet med ridskola och satsat mycket på körning.

– Vi tror att vi kommer att kunna komplettera varandra väldigt bra. Det gäller att hitta det bästa av klubbarna och ta med det in i den nya och det tror vi att vi är på väg att göra, fortsätter Emma Jansson och tillägger:

– Vi började titta på det här för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess haft en arbetsgrupp som jobbat hårt för att få till det. Vi ville först få det här klart vid årsskiftet, men de gamla klubbarna måste lägga ned också och det gjorde Hoburgs i förra veckan.

 

Emma Jansson har varit aktiv inom Hoburgs Ridklubb under lång tid. Tidigare som ordförande och de senaste åren har hon suttit med i valberedningen. Nu är planen att hon ska ta plats i SGRK:s nya styrelse.

– Inget är klart innan årsmötet på fredag. Men vi tror att vi hittat en bra och fungerande organisation. Vi kommer att ha många olika kommittéer för att dela upp arbetet på många olika personer.

Både Hoburgs Ridklubb och Hemseortens rid- och körklubb har haft mellan 100-150 medlemmar. Emma Jansson räknar med att de flesta följer med till den nybildade klubben.

– Vi har inte hört att någon kommer att lämna oss för det här. Visst har det funnits någon som varit lite orolig om det kommer att bli bra, men inget större. Hoburgs är en sammanslagning av Burgsvik och Havdhem en gång i tiden och har erfarenhet av det här. Vi ska kunna bli över 200 medlemmar och borde kunna bli störst på Gotland. Det har bildats många små klubbar här och nu gör vi tvärtom och går samman.

 

SGRK kommer att ha sin bas i Havdhem och även utomhusbanan Gropen i Stånga. Klubbens första tävling blir redan på söndag.

– Vi kommer att arrangera en körtävling och har 18 startande.

Så jobbar vi med nyheter
Michael Häglund