Snart är det slutspelat på Rävhagen

Tre år har gått sedan marken konstaterades förorenad. Trots det spelas det ännu fotboll på Rävhagens konstgräs. Slutspelat ser det heller inte ut att bli förrän en bra bit in på 2020.

23 oktober 2019 12:11

2016 konstaterade regionen att marken vid Rävhagens konstgräs innehåller miljögifter. Efter att man funnit spår av tjärasfalt skars plastmattan upp på ett 20-tal ställen för att undersöka jordmassorna. Provtagning visade även på föroreningar i konstgräset.

"Eftersom föroreningen är omfattande och finns inom vattenskyddsområde är det därför angeläget att efterbehandling utförs så snart som möjligt", bedömde miljö- och hälsoskyddsenhet i rapporten efter undersökningen av marken.

Fyra år efter upptäckten har ännu har inget hänt. Och på den här sidan 2019 ser heller ingen sanering ut att dra igång.

 

Nyligen möttes samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur och fritidsavdelningen och teknikförvaltningen för att diskutera frågan. Teknikförvaltningen, vars bord saneringen ligger på, ska senast 1 mars 2020 lämna in en anmälan om efterbehandlingsåtgärder för området.

– Provtagningarna har dragit ut på tiden, säger Björn Sandqvist, chef vid fastighetsförvaltningsavdelningen på regionen.

Föroreningarna spåras tillbaka till 60-talet, då Region Gotland använde området som ett upplag för jordmassor.

– Föroreningarna går som en ådra genom konstgräsplanen vad jag förstår. Troligt är att saneringens omfattning blir planen och lite till, säger Björn Sandqvist.

 

Tanken är att fotbollsverksamheten fortsätter att bedrivas fram till åtminstone 1 mars nästa år.

I rapporten från Rävhagen framgår det även att en ny, alternativt renoverad konstgräsplan kan anläggas på samma plats efter saneringen.

Så jobbar vi med nyheter