Alla kartor på GEAB:s hemsida visade rött. "Strömlöst på hela Gotland", meddelade energibolagets störningstjänst. Orsaken till strömavbrottet stod att finna på fastlandet.

- Det var ett fel i Västerviksstationen som löst ut, konstaterar Mikael Hanell, skiftingenjör på Gotlands Energi AB.

Tog hjälp av gasturbiner
Under cirka tio minuter var hela Gotland utan strömförsörjning innan reservkraften kom igång.

- Vi startade gasturbinerna i Slite så efter drygt en timme hade de flesta fått tillbaka strömmen, berättar Mikael Hanell.

Totalt berördes cirka 37 000 abonnenter. Senast hela ön var strömlös var för två år sedan. Då berodde det på ett åskväder, enligt Mikael Hanell. Vad som gick fel denna gång kommer man försöka att utröna under tisdagen.