Lars Jacobsson är professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet. Han menar att man måste se fenomenet självmord utifrån det samhällsklimat som råder.

- I kulturer där det är strängt förbjudet att ta livet av sig, som en strikt muslimsk miljö till exempel, förekommer det i princip inte att man begår självmord. Visst finns det ett tabu i det svenska samhället, men det är inte absolut.


"Kollektiv depression"
När det gäller Gotland finns det enligt Lars Jacobsson sociala faktorer som samverkar på ett negativt sätt.

- På Gotland verkar det tidvis råda ett slags kollektiv depression i samhället. Det är hög arbetslöshet, stor utflyttning och många känner sig ensamma och isolerade.

Hur viktig är arbetslösheten som bidragande faktor?

- Arbetslöshet är en väldigt viktig faktor. I det svenska samhället är det ju så att du ska arbeta och göra rätt för dig. Om det inte är så känner du dig otillräcklig.

På Gotland kan också det isolerade öläget bidra till de höga självmordstalen, menar Lars Jacobsson.

- Öläget tror jag definitivt spelar en roll. Det är en isolerad lokal miljö där man lever under en viss press och det är ett stort steg att lämna ön.