Präst dömd för sexuellt ofredande

UPPDATERAD 13.47. Den gotländske prästen har fått sin dom.Tingsrätten finner honom skyldig till sexuellt ofredande av två flickor i 11-årsåldern.Nu riskerar han att helt bli av med möjligheten att arbeta som präst.

12 mars 2013 11:54

Brotten som prästen misstänks för har ägt rum både i mannens bostad och vid badstranden på Snäck och började sommaren 2010.

Det handlar om närgångna beröringar, och att han ska ha tittat på flickorna när de bytt om. Enligt förhören med flickorna ska han ha smekt dem på rumpan och varit närgången mot dem på ett sätt som de uppfattat som konstigt och äckligt.

Prästen själv nekar till alla anklagelser om ofredande och säger att beröringarna varit helt naturliga och utan varje form av sexuellt uppsåt. Istället ska det handla om hur han är som person, och att han ofta berör människor för att skapa trygghet.

Prästen döms till 50 timmars samhällstjänst och ska betala skadestånd på 15 000 kronor till var och en av flickorna.

Tingsrätten har bedömt flickornas vittnesmål som trovärdiga, och att de präglats av skam och återhållsamhet.

Nu ska domkapitlet, kyrkans juridiska instans, avgöra om han får fortsätta att vara präst. han har redan blivit av med sitt jobb på Visby Stift.

– Det blir tidigast i april. Domen kommer naturligtvis vara en viktig del i det beslut som fattas, säger stiftsjuristen Anna Trônet.

– Det finns ingen anledning att dra ut på detta, men det är viktigt att ärendet är väl berett.

Mats Hermansson, domprost vid Visby Stift, kommenterar dagens dom:

– Vi valde att inte vänta på tingsrättens dom utan anser att det är viktigt att det finns nolltolerans för detta. Han jobbar alltså inte kvar, säger domprosten Mats Hermansson.

Domkapitlet kan komma fram till fyra olika resultat i sin bedömning. En är att mannen frias helt. De andra är en stigande skala från en erinran till att bli satt under uppsikt och den allvarligaste är att han inte längre får arbeta som präst.

Brotten bedöms tillsammans ha ett straffvärde på två månaders fängelse, men bland annat det faktum att han blivit av med jobbet gör att tingsrätten dömer honom till samhällstjänst.

Nu har åklagare och försvar tre veckor på sig att överklaga domen innan den vinner laga kraft.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa