Är kulturens fana röd?

2012 har inletts med en häftig kulturdebatt på riksplanet. Författaren Bengt Ohlsson kastade bensin på den pyrande kulturbrasan med en stor artikel i DN - "När ska det röda rinna av kulturens fana?". Som det flammade upp! Sociala medier och kultursidor har fyllts med inlägg. Senast var det Kulturutredningen som satte fart på debatten. Sen har det varit tyst, tills nu.

26 januari 2012 04:00

På Gotland har debatten gått obemärkt förbi, i vart fall på kultursidorna.

Så när som på Hans Söderbergs tänkvärda inlägg här på kultursidan den 13 januari som mynnar ut i att höger och vänster kanske inte längre är så självklara gränser. Varken i politik eller kultur.

Den flammande debatten efter Bengt Ohlssons pamflett tycks inte ha nått så långt utanför den etablerade kulturkretsen. Och ibland har inläggen varit något svårgenomträngliga.

Tyvärr har politikerna lyst med sin frånvaro. Varför, kan man undra.

Kulturen tycks ha sjunkit undan igen. Kulturen blev ju dessvärre inte den valfråga som många hade hoppats på.


Brann för kulturen
Tycka vad man vill om Håkan Juholt, men han brann för kulturen.

Hans linjetal på den socialdemokratiska kongressen inleddes med ett långt avsnitt om kulturen och dess betydelse för människa och samhälle.

Han återkom ofta till kulturfrågorna och syntes i kultursammanhang. Men inget gensvar. Inte ens från kulturetablissemanget. Märkligt, för här hade man sin chans att haka på för att sätta kulturen på den politiska dagordningen.

Den andra "udda" frågan Juholt öppnade med och sedan drev var barnfattigdom. Där blev gensvaret vartefter större.


Viktig fråga
Förstår inte kulturfolket att kultur är politik? Inte partipolitik, men politik. Skall kulturen få ökade resurser och bli en viktig del i välfärdssamhället måste den göras till en politiskt viktig fråga.

Då räcker det inte med flammande debatter på kultursidorna. Det är bra om det börjar där, men sedan måste den sprida sig som en gräsbrand.

Men visst har det varit välgörande med den idédiskussion som nu varit om kulturen, som motvikt mot medias totala personfixering på Juholt. Hoppas att Juholt nu ger sig tid att ta spårvagnen ut till Waldemarsudde för att se två förnämliga utställningar - Hill respektive Halmstadgruppens Erik Olson. Som salva på såren.


Sluter cirkeln
Kanske håller debatten på att svalna med Malin Ullgrens långa inlägg i DN i måndags. Med den artikeln sluts cirkeln eftersom Ohlsson riktade en stark udd mot just Ullgren.

Hon frågar sig var kritiken av högern finns idag. Även om det finns en del vänsterfolk som har en maktposition i kulturvärlden, så drar nog de flesta med position åt höger.

Hon ställer den intressanta frågan: "Har man ännu inte knäckt koden för hur man granskar en borgerlig regering?".

Detta åter apropå Juholt-fixeringen.


Svårt att acceptera
För egen del har jag svårt att acceptera att kulturen skall trängas in i en skala höger/vänster. Kultur har sitt omistliga egenvärde som gör att människor växer och mår bra.

Men att debattera kulturen, det måste man göra, även på denna sida.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa