Kompostpåsar av papper ska testas

Påsarna som ska användas till kompost i regionens sophantering kan komma att bytas ut. Idag är de gjorda av nedbrytbar plast men nu ska regionen testa att använda papperspåsar.

5 oktober 2019 11:00

Under ett år ska några områden på Gotland få lägga komposterbart material i påsar av papper. Det finns flera anledningar till att regionen vill testa detta.

– Våra papperspåsar är billigare än de i plast. De allra dyraste plastpåsarna med handtag som kan användas till komposten kostar tre gånger mer än de vi har idag, säger Lisa Larsson som är avfallsutvecklare i regionen. 

En nackdel med papperspåsarna är att de tar mer plats, både för regionen och kunderna hemma.

– Vi vill ta reda på hur papperspåsar fungerar till komposten. Vad tycker kunderna, chaufförerna, vaktmästare och är det någon skillnad på hanteringen om det är vinter eller sommar, säger Lisa Larsson. 

– Jag har gjort en ovetenskaplig studie och där är det fifty-fifty för de olika påsarna.

De påsar som används nu är av nedbrytbar plast och infördes när man hade en kompost i Roma, Den stängdes i samband med att materialet läckte ner i Gothemsån. Efter det har regionen hittat en annan lösning där man pressar sönder kompostmaterialet och blandar med vatten för att sedan göra biogas och biogödsel av det. Plastpåsarna pressas ut och blir en brännbar rest.

Idag görs biogas av bara restprodukter. Tidigare blandade man det med fodermajs. 

– Har vi lite tur löser papperspåsen upp sig och fibrerna från påsen ger ett bättre råmaterial till biogasprocessen. Då blir påsen en positivt bidragande resurs i kedjan.

Den enklaste formen av kompostpåsar ingår i abonnemanget för sophämtning. 

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds