’Det var en felrekrytering’

Att tillsätta Anders Karlström som hälso- och sjukvårdsdirektör var fel. Det konstaterar regionrådet Åke Svensson (S). Nu ska Jan-Åke Björklund sköta mer än ett jobb.

17 november 2012 12:57

I går kom beskedet att hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Karlström avgår med omedelbar verkan och att Jan-Åke Björklund – tidigare regiondirektör för Västra Götalandsregionen och vd för Svenska kommunförbundet – tar över.

Att någonting gick snett under rekryteringen av den nu avgående sjukvårdsdirektören, är Åke Svensson klar över.

– Om rekryteringsfirman hade gjort sitt jobb hade det aldrig blivit så här. Jag tycker det är skitdåligt, säger han.

Har inte fungerat

Åke Svensson säger att sådana här situationer inte är så ovanliga om man ser till Sverige som stort, men att det på en ort som Gotland så klart får mycket fokus.

Han har själv inte haft någon närmare kontakt med Anders Karlström, som alltså lämnar sitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör med omedelbar verkan. Men säger att han hört av andra att det inte fungerat något bra.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Stefaan De Maecker (MP) konstaterar samma sak:

– Jag som politiker vill att det ska funka i samarbetet mellan förvaltningschefen och den övriga organisationen, och det har det inte gjort.

Politiskt ansvar

Åke Svensson menar att det är väldigt speciellt att vara chef i en politiskt styrd organisation.

Att man kan tycka olika i en del beslut, men att det ändå ytterst är politiken som har ansvaret, och att man då inte alltid kan gå sin egen väg – även om man tror sig ha rätt.

Det kan tyckas märkligt att man på så kort tid lyckats få fram en tillfällig efterträdare, men vad Åke Svensson erfar så har diskussionerna pågått en tid.

Utryckning

– Redan i ett tidigt skede fanns det i Jan-Åke Björklunds arbetsbeskrivning att han skulle ta över delar av Anders Karlströms arbete. Men nu blev det lite mer av en brandkårsutryckning. Dessutom var det inte tänkt att Jan-Åke Björklund skulle arbeta heltid.

Ungefär en månad tror han att diskussionerna pågått. Till en början var tanken att Björklund på deltid skulle avlasta tillförordnade regiondirektör, Per Lindskog, i sitt arbete, men nu får man se hur arbetsfördelningen kommer att se ut.

En utmaning

Om ersättaren har Åke Svensson bara gott att säga.

– Jag tror att Jan-Åke Björklund är den inom regionsverige som har bäst cv. Och då tänker jag inte bara på hans meriter, utan vilket förtroende andra har för honom. Men det kommer naturligtvis att bli en utmaning för honom. Det här var väl inte vad han hade tänkt sig.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa