Det räcker inte att kräva kontanthantering i bankerna. De kommer i alla fall att smita undan från kontanterna så mycket de kan.

Banker är idag inte intresserade av kontanter som förr i tiden. Då bildades allehanda sparkassor för att dammsuga landet på sparmedel för att kunna låna ut. Sedan bankerna i 2005 års banklag tilläts också sköta värdepappershandel, dvs det som endast finansbolag tidigare fick sköta, kan bankerna skaffa fram pengar mycket enklare än att blanda in vanligt folk och företag. Så enkelt att bankerna blivit ett gigantiskt kasino av finansbolagsaffärer som riskerar hela samhället när de krisar. Vinsterna på kasinot gör att bankerna dessutom styr hela samhällets kreditsystem bort från lån till företagen och företagens möjligheter att skapa jobb.

Det är just kombinationen av bank och värdepappershandel som gör att bankerna nobbar sina företagskunder när de vill sätta in kontanter. En vanlig bank får alltid skapa lite mer pengar än vad man har. Detta beror på att utlåning leder till inlåning vilket därmed blir grund för ytterligare utlåning. Detta kallas multiplikatoreffekten. Gränsen för detta var kapitalkraven. Om banken däremot, som nu, också är ett finansbolag kan banken paketera om sina lån till ett värdepapper (s.k. värdepapperisering) och med god förtjänst sälja det vidare och få tillbaka kapital för ytterligare kreditgiving. Gränsen är borta. De kan skaffa fram nästan oändligt med pengar! Inte undra på att de struntar i våra kosingar.

Skall vi skydda samhället i EU:s finanskris och skall vi återfå banker som vill ha kontanter, måste banker vara banker och inte tillåtas bedriva värdepappershandel.