Isbana i S:ta Karin till jul

Det blir en skridskobana i S:ta Karins ruin. En världsunik sådan.

22 februari 2013 12:34

Idén var uppe redan 2006. Den gången avskrevs den med hänsyn till ruinens känslighet. Sex år senare blir den verklighet, isbanan mitt i världsarvet. Fast den blir utan riktig is.

Lagom till advent ska den stå klar. Då ska allmänheten kunna hyra, slipa och åka skridskor inne i S:ta Karins ruin. Fyra månader per år ska den vara öppen för allmänheten. Den ska locka folk till innerstan, liva upp Stora torget och få barn och ungdomar intresserade av skridskoåkning och hockey.

Det är förhoppningen från de inblandade, som är många: Visby Roma hockey, Gotlands ishockeyförbund, Visby Centrum, Region Gotland/KFF, Gotlands idrottsförbund och Gotlands museum.

Idén återuppväcktes ifjol av Visby centrums Roger Hammarström, och möjliggörs efter en framgångsrik ansökan om pengar från Riksidrottsförbundet.

I konkurrens från ett 30-tal andra projekt i Sverige har isbanan i S:ta Karins ruin valts fram som ett av fyra projekt som förbundet sponsrar.

En miljon kronor kommer därifrån, vilket man tror ska räcka till belysning, träställning och plastis samt eventuella skyddsnät för ruinen.

400 m2 plastis

Skötseln ska Visby Centrum stå för, vilket betyder att företagarna i föreningen sponsrar med ca en miljon under en tioårsperiod.

Gotlands museum bidrar genom att tillgängliggöra ruinen utan att ta betalt och idrottsrörelsen bidrar med kunnande och vissa personalinsatser.

Isbanan ska omfatta ungefär 400 kvadratmeter.
Den byggs upp av fyrkantiga plastblock som ska löpa i mitten av ruinen men också runt pelarna är det tänkt.

- Det här är andra generationens plastis som är mycket bättre än tidigare, försäkrar Niklas Callenmark.

- Men plastis är lite strävare än riktig is så man måste ha skarpslipade skridskor, påpekar Roger Hammarström.

Och Bosse Ronsten på Gotlands idrottsförbund berättar att därför ingår inköp av skridskor samt en skridskoslip i miljoninvesteringen.

Den som har med egna skridskor till isbanan ska kunna slipa dem där och den som saknar utrustning kan hyra på plats.

Nytt uppdrag gör det möjligt

Anledningen till att det som för sex år sedan stoppades nu blir möjligt är en förändrad inställning till världsarvet och ruinerna, som Gotlands museum numera ansvarar för. Tidigare var det Riksantikvarie-ämbetet.

- Vi har ett annorlunda uppdrag nu att tillgängliggöra ruinerna, förklarar Sofia Hoas, avdelningschef på Gotlands museum och fortsätter:

- Så länge det inte inverkar på ruinerna så är det ok, det här borde inte bli mer slitage än att arrangera konserter här.

Roger Hammarström har sina medlemsföretags intressen för ögonen och tror att isbanan kommer att kunna locka till levandegörande kringarrangemang.

Målet är att isbanan ska hålla i 10 år. Fyra vintermånader ska den vara öppen i ruinen och på sommaren användas av Visby Roma vid ishallen i Visby.

Så jobbar vi med nyheter
Patrik Annerud