Olika bud om datorspelens hälsoeffekter

Gotlänningar spelar i genomsnitt tv- och datorspel 7,5 minuter per dag, vilket är bland de lägsta siffrorna i landet.Men hur skadligt är spelandet? Forskarna är oeniga, enligt Jan Christoffersson på Medierådet.

16 augusti 2008 04:00
Det är Sifo som genomfört undersökningen som visar att man i Södermanland spelar mer dator- och tv-spel än på Gotland. Exkluderar man dem som aldrig spelar visar undersökningen att gotlänningarna spelar i genomsnitt 46,7 minuter per dag.
- Män mellan 28 och 40 år är de som spelar mest. De har oftast fast inkomst och ordnad ekonomi, berättar Jan Christoffersson, som arbetar på Medierådet med dator- och tv-spelsfrågor.
Han säger att det inte finns någon forskning som visat att dator- och tv-spel kan framkalla ett medicinskt beroende, men att spela alldeles för mycket är såklart inte bra.

Studier pågår
- Det är viktigt med pauser då och då, och att göra även andra saker. Om spelandet inkräktar för mycket på andra aktiviteter bör man skära ner på det. Det är ju viktigt för unga människor att röra på sig, till exempel, säger Jan Christoffersson.
Studier kring hur våldsamma dator- och tv-spel kan påverka människan och om de är skadliga pågår just nu.
- Stor oenighet råder bland forskarna och man kan dela upp dem i två läger som ställer frågan på olika sätt, säger Jan Christoffersson.
I rapporten "Hälsoeffekter av dator- och tv-spel", som grundar sig på 30 studier, undersöks hur spelandet påverkar hälsan.
Rapporten visar att spelandet ger bättre reaktionstid och spatial förmåga, det vill säga rumsuppfattning och förmågan att hantera former och mönster. Dator- och tv-spel har endast svaga kopplingar till aggressivt beteende, enligt rapporten.
- Impulsen och viljan att genomföra våldsdåd kommer från viktigare faktorer än våldsamma datorspel, säger Jan Christoffersson.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa