Rektorn kräver krafttag mot lärarbristen

Behöriga lärare är ojämnt fördelade på Gotland. Rekryteringen till landsbygdsskolorna går trögt. Högbyrektorn Stefan Meuller efterlyser krafttag. Han vill att lärare ska flyttas mellan skolorna.

9 september 2016 11:03

När Stefan Meuller kom som ny rektor till Högbyskolan i Hemse i somras saknade skolan behöriga lärare i många ämnen. Sex av de 28 undervisande lärarna saknar helt lärarlegitimation och obehöriga lärare undervisar i matematik, NO, engelska, spanska, musik och hemkunskap. De största bristerna finns på högstadiet.

Det här är ett bekymmer, tycker Stefan Meuller. Skolorna ska vara likvärdiga och det är de inte när behörigheten varierar stort.

Vid en jämförelse mellan kommunala skolor med högstadier var behörigheten förra hösten klart bäst på skolorna i Visby. Enligt Skolverkets uppgifter hade Södervärnsskolan en behörighet på nästan 90 procent medan behörigheten låg mellan 60 och 77 procent på landsbygdsskolorna.

– Det finns en obalans mellan stad och land, men det skiljer sig åt även på landsbygdsskolor, förklarar grundskolechefen Torsten Flemming.

Gör regionen något för att styra lärarna mot landsbygdsskolorna?

– Inte hittills, men vi är fullt medvetna om att vi nu är i ett läge där vi måste börja tänka så och vara mer aktiva, konstaterar Torsten Flemming.

– Regionen måste ta i med hårdhandskarna. Lärarna är anställda av regionen och ska egentligen kunna vara verksamma varsomhelst i organisationen, säger Stefan Meuller och fortsätter:

– Om vi ska ha en likvärdig skola måste vi dela på resurserna på ett bättre sätt. Kan vi inte lösa likvärdigheten ska vi inte ha någon skola i Hemse.

Finns det inte risk att lärarna blir upprörda om de flyttas till en skola som de inte har valt?

– Ja, men för mig är det elevernas bästa som kommer i första hand, säger Stefan Meuller.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) och den övriga nämnden har uppmärksammat problemet. Gotland ligger bra när det gäller tillgången på behöriga lärare, men inom regionen finns stora skillnader.

– Vi har en kompetensström som går mot Visby och det är ett problem. Det är viktigt att vi har en likvärdig bemanning, konstaterar Brittis Benzler.

Det är förvaltningens sak att lösa personalförsörjningen, men Brittis Benzler är inte främmande för idén att flytta på lärare.

– Så gör man redan med andra yrkesgrupper inom Region Gotland. Men det handlar förstås om att ha en bra dialog. Vi kan inte flytta runt på medarbetare till priset av att de säger upp sig, säger Brittis Benzler.

0498-20 25 61

Så jobbar vi med nyheter