"Fi:s största satsning är avgiftsfri lokaltrafik"

Som en del i granskningen inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Feministiskt initiativs Tomas Pettersson.

19 juni 2018 08:00

Vilken är den viktigaste frågan för Gotland i valet?

– En av de viktigaste frågorna är den om nya direktiv till Gotlandshem. Det är så otroligt mycket som är beroende av att de som flyttar hit vill bo kvar och att de har någonstans att bo. Det är en ny instruktion som behövs. Men det som kommer att bli Fi:s största satsning är avgiftsfri lokaltrafik för att tillgodose besöksnäringen, ungdomars behov att bo kvar och för att skapa ett hållbart Gotland.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– När man säger att nu måste det vara stopp på nämndernas underskott så är det otroligt spännande att se hur man tänkt. Är det en eller flera som behöver dyra cancermediciner på Gotland? Hur många barn som far illa i familjer ska omhändertas? Det som är ett underskott i hälso- och sjukvårdsnämnden motsvarar en massa sjukvård. För den som har fått hjälp är det inget underskott, det är medicin och operation. Naturligtvis måste politiken sätta ramar men det måste inte skrivas i sten. Det är en ödesfråga, då får vi väl låna pengar och höja skatten. Är det här ett problem på sikt så måste vi vara solidariska med varandra. Hälso- och sjukvården är en gemensam kostnad som kan drabba vem som helst, då ska alla vara med och bidra till den.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Jag tror att det är jättebra om ungdomar ger sig iväg härifrån i vart fall ett tag i sina liv. Hur ser vi till att ungdomar, som åker iväg och utbildar sig, kommer tillbaka till Gotland? Där är ju bostadsfrågan central. Kan man komma tillbaka hit, ser man en möjlighet att provbo här i en hyresrätt för att senare bosätta sig här?

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Gå ut och titta! Sverige och hela den rika världen har plats för en massa fler asylsökande. Hur många i Sverige ombads arbeta hårdare, fick betala mer skatt eller sades till att maka på sig för att här måste det bo asylsökande under den så kallade "flyktingkrisen" när de här människorna, våra medmänniskor, försökte ta sig hit från Syrien? Det här stör mig så enormt och det gör ont in i själen att socialdemokraterna försöker legitimera att den här flyktingkrisen på något sätt var en riktig kris i Sverige. Det är under allas värdighet att föra den här diskussionen. I det här landet finns ingen utrymmesbrist, vi kunde ta emot alla de här människorna och vi kunde göra det utan att det kostade mer i skatt. Flyktingkrisen ägde rum i Mosul på Damaskus gator som bombades och på Lesbos stränder där barn flöt döda i land, det var en flyktingkris. Det vi hade här det var ingen flyktingkris.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– Alla frågor om integration är påverkade av att det är valår och alla frågor handlar om något som de ska göra och inte något som ligger hos mig. Hur de ska lära sig svenska, hur de ska anpassa sig på visst sätt så att jag slipper se att det är någon skillnad. De ska lära sig svenska värderingar som ingen ens kan säga vad det är. Men som svensk ska man inte göra någonting. Vi har välkomnat en massa människor hit till vårat land. Frågan är vad jag ska göra för att integrera mig, inte vad de ska göra, utan vad ska jag göra. Det är det enda sättet. Vi måste vända på hela integrationsfrågan, vi är tio miljoner människor och vi kan gemensamt bidra till den här frågan. Vi har alla ett ansvar för integration.

Hur ska livet på landet bli bättre?

– Jag bor i Vamlingbo sedan 15 år och vad jag kunde se när det kom massor asylsökande under några år var hur samhället levde upp. Det var ungdomar som spelade fotboll på fotbollsplanen som annars var helt övergiven utom under några veckor på somrarna. Det behövs fler människor till landsbygden på Gotland. Sedan måste man kunna åka kollektivt och alla serviceställena måste fungera också.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret?

– Det finns en enorm ledsamhet i det att det finns en generation i dag som växer upp och när de hör jasplanen som flyger över Gotland så känner de sig trygga. De känner inte vad läskigt det här är vapen som ska döda människor. Men det finns inte någon koppling mellan min säkerhet och en upprustning i världen. Tvärtom så är det den militära upprustningen i världen som har drivit 50 miljoner människor på flykt de senaste 50 åren. Vapenmakt, militära strategier och allianser bidrar till en otrygg värld och inte till en säker värld. Det vi ser på Gotland nu är en militär upprustning som inte bidrar till en säker värld.

Varför ska man rösta på dig?

– Jag har kommit så pass långt i livet så att jag har en rätt bra uppfattning om vad som är rätt och fel att jag har ett feministiskt parti och en ideologi i ryggen som ger oss och mig redskap att angripa problem på ett annat sätt. Jag hoppas att jag kan vara en pedagog och göra de prioriteringar som behöver göras och jag hoppas att ingen tvivlar på mig och mitt arbete för allas lika värde och mitt antirasistiska grundarbete.

Tomas Pettersson (FI)

Ålder: 47 år

Yrke: advokat

Familj: singel

Hjärtefråga: Respekten för och det helt fantastiska i att alla människor är oändligt och lika mycket värda - Det vill säga jämlikhet och målet: en värld fri från diskriminering

Favoritfilm: Linje Lusta – A StreetcarNamedDesire

Favoritmat: Indiskt, jag älskar indiskt eftersom jag äter veganskt

Det här visste vi inte om dig: Jag är absolutist

Hur länge har du varit politiskt aktiv: Jag har varit politiskt aktiv sedan födseln men partipolitiskt aktiv i ganska exakt fyra år.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa