Efter att valresultatet fastställts står det klart att Sverigedemokraterna på Gotland får sex mandat i regionfullmäktige, vilket är en fördubbling mot de tre mandat de haft de senaste fyra åren. Deras ökade stöd bland väljarna innebär även att de kommer att få plats, och bli vågmästare, i regionstyrelsen samt flera av Region Gotlands politiska nämnder, något som P4 Gotland var först att rapportera om.

I regionstyrelsen, som har 15 ledamöter, skulle en omröstning kunna sluta 7-7 mellan de två traditionella blocken, vilket skulle innebära att Sverigedemokraterna kommer att få den avgörande rösten. Förutom regionstyrelsen kommer partiet att ta plats i barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden.

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens nuvarande ordförande, ser med oro på situationen som skulle kunna uppstå om blockpolitiken får leva kvar de kommande fyra år.

Artikelbild

| Lars Engelbrektsson (SD) under valkvällen.

– De kommer ju att bli vågmästare, vilket är djupt olyckligt. Det ställer högre krav på förhandlingar mellan oss andra partier för att försöka hitta en stabil majoritet, säger hon.

Vad ser du som det största problemet med att Sverigedemokraterna blir vågmästare?

– Dels är de orutinerade, men framförallt så är det svårt att veta vad de tycker i någon fråga. Man vet inte åt vilket håll besluten kommer att gå, och det är svårt att se att de har något helhetstänk och en politik i alla frågor. Det känns inte bra för utvecklingen av Gotland om SD kommer att få avgöra de politiska frågorna på ön.