"Nu krävs det järntag med ekonomin"

Som en del i förberedelserna inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Liberalernas Johan Thomasson.

20 juni 2018 09:55

Vilken är den viktigaste frågan för Gotland i valet?

– Den absolut viktigaste frågan i valet är hur man ska hantera nämndernas underskott. Det måste skapas en handlingsplan för hur vi ska få ner underskotten, för att långsiktigt kunna behålla det utbud som vi så gärna vill ha.

– Andra viktiga frågor är tillväxt, kommunikation, turistnäring samt hur vi skapar en levande stadskärna.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Det är en väldigt stor fråga, som jag inte har någon enhetslösning på, men jag har idéer. Jag tror att det krävs järntag, och om vi inte ser att varje nämnd håller sin budget så kommer det att behövas ett nytt sparpaket med medföljande utbudsminskningar. Nämnderna måste hålla sina budgetar, punkt. Är det så att man inom en nämnd får titta på utbudsminskningar, ja, då får man göra det.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Vi måste öka möjligheterna för att stanna kvar, och det gör vi bland annat genom en utökad högskoleutbildning samt arbetstillfällen. Historiskt sett har vi haft militären som har försörjt unga med arbete, och det är bland annat därför jag haft ett så stort fokus på att få tillbaka Försvarsmakten till ön. Det skapar arbetstillfällen, och då främst för unga människor.

– Vi måste skapa drömvärlden för de unga, och då är arbetstillfällen, kommunikationer, både lokalt och färjetrafiken, samt bostäder viktiga.

Har vi plats för fler asylsökande på Gotland?

– Absolut. På Gotland tycker jag att vi har hanterat integrationen väldigt bra tidigare, och vi var ju bland annat ett av de ställen i Sverige som man lyfte fram som ett positivt exempel vid den senaste flyktingvågen.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– Det bästa sättet att integrera människor in i samhället är genom skolgång. Man lär sig svenska, och man får möjligheten att skaffa sig ett jobb. Att man kommer ut i arbetslivet är det absolut viktigaste.

– Gotlänningar har genom åren varit oerhört skickliga på att hantera människor som flyr. Vi har en historia av att ta hand människorna som kommer hit.

Hur ska livet på landsbygden bli bättre?

– Det handlar om att ha nära till handel, skola och sjukvård på ett eller annat sätt. Att man har god samhällelig service inom ett visst avstånd. En annan viktig faktor är kollektivtrafiken, samt att vi har ett vägnät i god status.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret på ön?

– Jag har aktivt arbetat med att får tillbaka Försvarsmakten till ön sedan 2013, så jag är jätteglad för detta. Det handlar dels om att skapa ett tryggare Gotland, men även om att skapa nya arbetstillfällen och få hit de ungdomar som Gotland så väl behöver. Jag hoppas i förlängningen att vi även kan få hit värnplikten igen.

Varför ska man rösta på dig?

– Jag ser möjligheter när andra ser hinder och jag vill skapa valfrihet för individen. Jag har en lite annan syn på saker eftersom jag kommer från näringslivet, och jag värnar Gotland. Jag är en kreativ människa som är lösningsbenägen. Dessutom är jag envis som fan, haha.

Johan Thomasson

Ålder: 56.

Yrke: Entreprenör.

Bor: Visby.

Familj: Fru, tre egna barn samt två bonusbarn.

Hjärtefråga: Vara med och skapa förutsättningar för alla individer i ett jämlikt samhälle.

Favoritfilm: Topgun.

Favoritmat: Thaimat.

Det här vet folk inte om mig: Jag är en obotlig romantiker.

Så länge har jag varit aktiv inom politiken: Sedan 2013.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg