Politiker håller vallöften

Vallöften har sämre rykte än de förtjänar. Väljarna tror att politikerna sviker, men det stämmer inte.

12 februari 2018 05:15

Bara en femtedel av väljarna tror att politikerna uppfyller sina vallöften.

– Det finns en bild av den löftesbrytande politikern som inte har mycket med verkligheten att göra, säger Elin Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon har granskat alla vallöften från riksdagsvalen 1994-2010 och ser att partierna uppfyller mer fyra av fem löften när de kommer till makten.

Vallöftesforskarna utgår från partprogrammen. De detaljstuderas inte av väljarna, men vill vi veta vad vi får är det här vi ska titta. Hamnar partiet i regeringsställning är sannolikheten större att det som utlovas i manifestet förverkligas än att det inte gör det.

Att studera vallöften är dock en diger uppgift. Löftesgivandet från de svenska partierna har nästan fyrdubblats under de senaste 20 åren.

Nischpartier har en tendens att ge specifika löften, medan Socialdemokraterna ofta uttrycker sig vagare. Det mönstret blev tydligt på Gotland inför förra valet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade långa rader med specifika löften, men Socialdemokraterna uttryckte sig i termer som ”det är genom att bekämpa orättvisorna som vi kan skapa det goda samhället”.

Är det listigt av ett parti att vara lite vag?

– Nej, man ska sträva efter att vara tydlig och klar så att man kan ställas till ansvar, säger Elin Naurin.

På lokal nivå finns ingen forskning.

– Men de indikationer som vi har fått är att lokal demokrati fungerar på ungefär samma sätt som nationell demokrati, säger Elin Naurin.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa