Växande oro för strömavbrott på valet

Efter en sommar med flera stora strömavbrott växer oron för att Gotland ska bli strömlöst under valdagen. "Det skulle väcka stor uppståndelse om Gotland inte kan rapportera in något valresultat", säger Cecilia Schelin Seidegård.

23 augusti 2018 08:07

Under Geabs pågående arbeten vid kraftstationen i Ygne är risken för strömavbrott mycket större än normalt. I en månads tid kommer hela tiden någon av de båda kablarna till fastlandet att vara frånkopplad.

Gotland har under sommaren drabbats av flera totala strömavbrott och nu växer oron för att Gotland ska bli strömlöst under valdagen.

– Vi har väckt frågan med Geab och jag har uppfattat det som att de inte har tänkt på att det är val, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Länsstyrelsen tycker att Region Gotland ska ta tag i frågan. Regionen är både ansvarig för valets genomförande och delägare i Geab.

Regionens valnämnd har tittat på frågan om strömavbrott, men har kommit fram till att det inte är något stort problem. Valet genomförs med papper, pennor och manuell avbockning i vallängderna.

– Det finns fönster i alla vallokaler och vi behöver ingen elektronik i vallokalerna, säger valnämndens ordförande Claes-Göran Nilsson.

Den 9 september går solen ned halv åtta, en halvtimme innan vallokalerna stänger. Sedan ska rösterna räknas.

Kan det bli problem med rösträknandet?

– Ja, det har du rätt i. Vi kommer att titta på det. De får väl ha en beredskap med ficklampor och stallyktor i vallokalerna, säger Claes-Göran Nilsson.

Vid strömavbrott under sommaren har delar av Gotland haft problem med telefonin och på länsstryrelsen i Visby bekymrar man sig därför också över att inrapporteringen fördröjs om olyckan skulle vara framme.

– Det skulle väcka stor uppståndelse om Gotland inte kan rapportera in något valresultat, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Efter påstötningar från länsstyrelsen har Geab beslutat sig för att låta arbetet vila under valdagen. Inga montage kommer att göras i anläggningen och därmed minskar risken för strömavbrott. Men att få igång båda kablarna är inte möjligt, förklarar Geabs vd Jan Karlsson.

– Vi är mitt inne i bytet av kontrollanläggning och arbetet måste fullföljas, säger Jan Karlsson.

– Det är bra att de inte renoverar under valdagen, men det är fortfarande så att vi inte har ett optimalt energiförsörjningsläge. Och det handlar inte bara om valdagen, utan valarbetet pågår flera dagar efter valet.

Det hade varit önskvärt med ett annat läge, säger Kicki Scheller som är chef för länsstyrelsens enhet för social hållbarhet och beredskap.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa