BRANDNYTT - Elden flammade upp i nordväst

Så fort det kommer en vindpust flammar elden upp igen, förklarar räddningsledare Dick Svennefelt.

7 maj 2016 07:05

Videon är inte längre tillgänglig

ONSDAG 11 maj 2016

10.10

Räddningsledare Dick Svennefeldt berättar att ett område på 50 gånger 40 meter i nordvästra delen av brandområdet började brinna på onsdagsmorgonen.

- Vi har precis slagit ner elden. Förutom det förekommer det små fyrbränder lite här och där, säger Dick Svennefelt.

Under onsdagen arbetar totalt 55 personer med släcknings- och bevakningarbetet.

- Området är fortfarande indelat i tre sektorer och vi har folk i alla sektorer som släcker eller bevakar.

Läget är relativt lungt i brandområdet just nu, men så fort det kommer en vindpust så flammar elden upp igen, förklarar Dick Svennefelt.

- Vinden är nord nordvästlig i dag, från Vänge kyrkby mot Buttlehållet. I södra ändan är det rätt så lugnt, så just för dagen är det bra.

Helikoptrarna som tidigare vattenbombat är åter hemstationerade och har lämnat Gotland. De kan dock kallas in igen om det skulle behövas.

- Vi har haft förhoppningen att kunna lämna över ansvaret på torsdag kväll, men det är för tidigt att säga om den tidsplanen håller, säger Dick Svennefelt.

 

TISDAG

16.37

Under tisdagseftermiddagen var totalt 65 personer på plats för att bekämpa branden i Vänge. Alla var dock inte räddningstjänstens personal utan många kom från andra håll som exempelvis försvaret.

- Jag ser att det är åtta släck- och tankbilar på plats, säger Janne Sundeborn på Storstockholms ledningscentral.

Enligt räddningstjänsten är läget dock lugnt utan några större bränder eller hot.

Sedan klockan 15 har ett antal skogsmaskiner funnits på plats för att röja brandskadade träd i skogen. Under dagen har man även vattenbombat med en helikopter.

- Klockan 10 och 14 har man gjort överflygningar för att se var det brinner, sen går man succesivt in och släcker där det behövs, säger Janne Sundeborn.

 

MÅNDAG

17.27

Enligt räddningsledare Joakim Nyman har skogsmaskiner utrustade med vattenpumpar under måndagen gått in i området. På det sättet kan man komma åt de så kallade "hot spotsen" som man inte kommit åt tidigare.

- Elden har gått ner i marken. Man ser det inte, men helt plötsligt poppar det upp, vilket precis hände bara 50 meter från en brandbil. Helikoptern fick ta hand om det genom att vattenbomba på platsen, säger han.

Joakim Nyman berättar att man under måndagseftermiddagen är 36 personer från räddningstjänsten och försvarsmakten som arbetar i skogen, men att man under natten mot tisdag kommer att gå ner till 12-15 personer. På tisdagen går man dock upp till en bemanning på omkring 35 personer igen.

- Vi fortsätter med eftersläckningsarbetet fram till på onsdagkväll eller torsdagmorgon. Då tas ett nytt beslut, och förhoppningsvis kan vi lämna området då.

 

15:30

Branden har inte blossat upp under dagen, vilket räddningsledningen varit orolig för med tanke på det varma vädret. Släckningsarbetet fortsätter genom insatser på marken där man gräver fram brinnande rötter och släcker. Flera gotländska åkare deltar med att transportera vatten till brandområdet.

 

13:12

Polisen har påbörjat utredningen om eventuellt brott ligger bakom branden.

- Det finns uppgifter att jobba emot. Vi ska höra personer runt omkring för att försöka bilda oss en uppfattning hur branden har startat, säger polisens förundersökningsledare Marcus Olofsson.

 

09:05

Branden är just nu under kontroll, men räddningsledningen är oroad för att temperaturen ska stiga under eftermiddagen vilket ökar risken att elden flammar upp igen.

Man har dragit ner på bemanningen något och under måndagen arbetar cirka 35 personer med släckningsarbetet från räddningstjänsten och hemvärnet. Av dessa kommer tio personer från brandförsvaret nordvästra Stockholm.

Helikoptrarna vattenbombar inte i dag, om inte elden åter flammar upp.

 

08:50

De markägare som drabbats av skogsbranden har kallats till ett möte med representanter från Mellanskog och räddningstjänsten i Buttle bygdegård under eftermiddagen.

 

07:14 

Enligt SR Gotland är väg 534 (se kartan) genom Vänge mot Buttle återigen öppen för trafik. Den har varit avstängd under släckningsarbetet.

 

06:30 

Läget har varit i stort oförändrat under kvällen och natten, och klockan 07 kommer räddningstjänsten att göra en överflygning med helikopter över brandområdet.

-Vi har hållit begränsningslinjerna som vi ska, och med ett eller två  undantag där det gått lite hetare till så har det sett bra ut. Väder och vind är med oss, och vi ska skicka upp en helikopter nu för att få bättre överblick, säger Christer Eriksson, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Inga personer som har arbetat med släckningen har drabbats av någon allvarligare skada.

-Nej, inte vad vi känner till. Men vi har en väldig massa brandmän, hemvärnare och frivilliga som är smutsiga och väldigt väldigt trötta, säger Christer Eriksson.

 

SÖNDAG

 

17:10

De yttre områdena är fortfarande under kontroll men i det centrala området brinner det fortfarande för fullt och nu är det trädrötterna som är problemet.

– Det brinner på marken och när rötterna brinner upp är det hög risk att trädet faller, vilket gör skogen till en mycket farlig arbetsplats för brandmännen.

– Därför kan man inte skicka in folk hur som helst i skogen, för rätt var det är börjar det rasa omkull träd, berättar Per Johansson och fortsätter:

– Många gånger tar man in en skogsmaskin som får knuffa omkull träd, men det gör också att det går mycket långsammare att släcka branden.

Det kommer inte sluta brinna där på något dygn, säger Per Johansson, ledningsoperatör vid räddningstjänstens pressjour.

 

16:20

Det har blossat upp i södra delarna av brandområdet. Läget är under kontroll men resurserna har disponerats om i och med det här. Storleken på brandområdet är dock samma som tidigare.

 

13:36

–Det är inte alls längre något akut läge, berättar Kjell Lydänge, brandingenjör vid räddningstjänsten på Gotland.

Nu handlar det om att säkerställa alla gränser och kunna trappa ned insatsen och att endast behålla ett minimum av personal på platsen.

Vattenbombningen från helikopter fortsätter.

–Jag föreställer mig att de gör ett sista ryck nu, så det blir några vändor till, säger Kjell Lydänge.

En del av arbetet nu är att lägga ut ett sprinklersystem på den sidan som vetter mot landsvägen.

–Det är en brandslang som man lägger ut och med jämna mellanrum monterar sprinklerhuvuden. Vi ska provköra det nu och sedan stänga av. Ifall det behövs senare, kommer vi att slå på det igen. Med hjälp av systemet skapar man en blöt och avvattnad gräns så att man inte får brandspridning över den.

 

08:15 Mattias Pettersson har varit räddningsledare för branden i Vänge under natten. Han säger att de kunnat arbeta på bra under natten.

– Det är ganska lugnt nu, ingen vind och bra väder. Under natten har det till och med varit frost och fryst i slangar, säger Mattias Pettersson.

Brandmännen anser sig ha elden under kontroll. Men de kommer arbeta vidare för att få branden helt släckt. Det är nu runt 40-50 personer som arbetar med att släcka branden.

– Vi kör på med oförminskad kraft och styrka. Det är ett stort område och vi måste säkerställa att det inte blossar upp igen, säger Mattias Pettersson.

Under morgonen anlände förstärkning från Uppsala och Sala.

– Personalen mår ganska bra. Det börjar märkas litegrann att de är trötta och det är svårare med personalförsörjningen. Men det är kanon att vi kan samarbeta och nu får förstärkning, säger Mattias Pettersson.

Sent i går infördes också eldningsförbud över hela Gotland. Det med anledning av de många markbränder som varit på ön och runt om i landet.

"Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på egen tomt eller i  iförväg iordningställda grillplatser är tillåtet. Beakta dock att all grillning sker på egen risk", skriver man i ett pressmeddelande.

 

 

03:49 Enligt polisen råder det ett positivt läge.
– Släckningsarbetet fortsätter, men vädret har varit gynnsamt för arbetet under natten. Nu är det beslutat att avspärrningarna kommer att vara kvar fram till klockan 15 på söndagen och det är för att räddningsfordonen ska kunna ta sig fram obehindrat, säger Anders Mattsson vid polisens regionledningscentral.

 

LÖRDAG

 

23:06 Den akuta spridningsrisken är över och läget på brandplatsen är stabilt. Men räddningsarbetet kommer att fortsätta under natten med oförminskad styrka, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Under söndagen kommer brandpersonal från Uppsala och Sala till Gotland för att avlösa brandmännen på plats.

  

21:20 Krisledningen på Gotland meddelade under kvällen att branden är under kontroll.

– Med nuvarande läge har vi kontroll på det med det väderläge som det är, säger Pontus Martelleur på krisledningen på Gotland till P4 Gotland.

Det har varit gynnsamma omständigheter för släckningsarbetet under kvällen. 
– Det som är bra just nu är att det eldhärjade området inte har ökat och man hoppas att man ska kunna fortsätta med släckningsarbetet under natten, säger Albin Näverberg, informatör vid polisens regionledningscentral.

Något som både polis och räddningstjänst oroar sig över är folk som är ute och rör sig i närheten av brandområdet.

– Det är folk som är ute i terrängen och fotograferar och tittar. Om vinden skulle vända eller om elden skulle sprida sig så kan det gå väldigt snabbt. Det är svårt för oss att ha koll på de som är ute i terrängen, säger Albin Näverberg.
MSB:s skogsbrandsdepå, en förstärkningsresurs med pumpar, brandslangar och amaturer och mototrfordon körs ut till brandplatsen. Ytterligare en skogsbrandsdepå kommer till Gotland med färja vid 23.20 på lördagskvällen. 

 

18:05 Nattens väder anses bli gynnsamt för det fortsatta släckningsarbetet. Det ska bli svaga ostliga eller sydostliga vindar och en temperatur på omkring 7 plusgrader. Ett slangsystem har byggts upp för att hindra spridning och två helikoptrar vattenbombar just nu. Evakuering är inte aktuellt i nuläget.

 

17:33 Vattenbombningen fortsätter och räddningstjänsten koncentrerar sig framför allt på att hålla ytterområden intakta.

– När de bedömer det som möjligt, går de in och bearbetar brandhärdar i området, säger Sam Björk vid pressledningsstaben.

Han bedömer läget som stabilt, men kan inte säga att branden är under kontroll. När mörkret faller under kvällen avslutas vattenbombningen. Det kommer finnas personal på plats hela natten och det är fortsatt mellan 75 och 100 personer i tjänst.

 

16:48 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att de skickar ytterligare en skogsbrandsdepå med släckutrustning till Gotland. Den fraktas från Kristinehamn och anländer med färjan vid 23-tiden på lördag kväll.

 

15:50 Läget är oförändat vid branden i Vänge. Det är ännu två zoner som de fokuserar på.

– Det är två så kallade "hot spots", säger My Monzon Preis vid ledningsstaben.

 

14:04 Vid 13.03 inleddes presskonferensen om branden i Vänge. Polisen berättade där att en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet är inledd.

– I läge två handlar det om att få fram utredningsuppgifter om ett brott har blivit begånget. Det är någonting som vi får ta efter att den akuta fasen med släckningsarbetet är över, säger Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef på Gotland.

Dick Svennefelt, regionens räddningschef, säger att branden ännu inte är under kontroll. Han har lett regionens krisledningsstab.

– Det är delar som ännu inte är under kontroll. Där satsas de stora resurserna med helikoptrar och personal. Det är nordvästra zonen som är den heta zonen just nu, säger Dick Svennfelt på presskonferensen som avslutades 13.15.

Det är den zonen och en zon i sydöstra området som räddningstjänsten lägger fokus på.

– Vi ska slå ner branden där för att sedan påbörja släckningsarbetet. Vi börjar känna oss trygga med att inte få en spridning på det här, om inte vinden drastiskt förändras och börjar skicka branden i olika vindriktningar, säger Dick Svennefelt.

På presskonferensen stod beslutet om att inte evakuera Vänge kyrkby fast.

– Man kan känna sig trygg hemma. Men beslutet om att hålla fönstrar och ventilation stängda står fast, säger Dick Svennefelt.

För tillfället är det tre helikoptrar som vattenbombar, trettio brandmän, trettio hemvärnsmän och chaufförer till olika fordon som hjälper till vid branden. Det är mellan 75 till 100 personer som arbetare inne i brandområdet, enligt Dick Svennefelt.

 

 

11:58 Polisen har bistått räddningstjänsten genom att bland annat hålla flera vägar stängda. De har haft fyra personer på plats och det kan inom kort bli aktuellt att be om förstärkning från fastlandet.

− Vi försöker att kolla på det. Vi måste säkerställa att vi har täckning för den andra polisverksamheten också, säger Björn Tannfelt vid polisen på Gotland.

 

11:15 Region Gotland kommer hålla en presskonferens i Ljusgården i Region Gotlands lokaler vid 13.00. Helagotland.se kommer att sända live från presskonferensen på vår Facebook-sida.

– För tillfället är läget stabiliserat. Men det kan snabbt förändras om det blåser upp mer, säger Tomas Ängshammar som ingår i regionens ledningsstab.

Hur ser det ut med vattensituationen på platsen?

– Det är ingen brist på vatten för de som ska släcka elden. Vi hämtar vatten från en damm som ligger vid Bjärges, säger han.

 

 

10:48 SMHI säger att vindriktningen ändrats något i området under natten.
–  I går låg vinden i västlig riktning. I dag är det mest från ost/sydost och de är svaga eller måttliga, 2-6 meter per sekund, berättar Sandra Andersson, meteorolog, SMHI.
Högtrycket ser ut att hålla i sig och det är fortfarande torrt i markerna. Något lågtryck med nederbörd är inte aktuellt inom de närmaste dagarna.

 

10:09 Räddningsledaren har beslutat att avvakta med evakueringen av Vänge kyrkby. "Det är vädret som styr. Efter ytterligare överflygningar i brandområdet beslutade räddningsledaren vid 9:50 att inte genomföra någon evakuering just nu. Ny överflygning kommer att göras vid 12-tiden", skriver regionen i ett pressmeddelande

08:38 Region Gotland har bildat en stabsgrupp för att hantera alla samtal om branden. Där sitter bland annat flera kommunikatörer och regionens räddningschef, Dick Svennefelt. Han säger att brandområdet är inringat sedan klockan 20.00 på fredagskvällen.

– Brandområdet är intakt sedan den tiden. Men branden är inte under kontroll. Området i norra delen är lite smalare än tidigare, men vi har fler heta punkter i södra området. Om inte vinden ställer till det för oss nu, då är det gynnsamma förhållanden för brandbekämpning i norra delen, säger Dick Svennefelt.

Hur tänker ni framåt?

– Vi kommer inrikta oss på norra och västra flanken, så att vi inte ska behöva evakuera. Men räddningsledaren kommer med besked om evakuering runt 09.30.

I eftermiddag kommer ytterligare material från MSB.

– Det handlar om en skogsbrandsdepå, pumpar av olika storlek, slangar och terrängfordon. Just nu kommer vi ha mest hjälp av terrängfordonet, säger Dick Svennefelt.  

 

08:08 Räddningsledaren avvaktar med eventuell evakuering av Vänge kyrkby. Nytt besked kommer inom en timme.

Boende i området uppmanas nu att hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilation.

 

07:02 Boende kan behöva evakueras. Vinden har vänt.

Regionben skriver på sin hemsida:

"SKOGSBRANDEN: Ett område kring Vänge kyrkby kan behöva evakueras. Detta sedan vinden vänt i riktning mot bebyggelsen. Räddningsledningen kommer att fatta beslut efter klockan 7 lördag morgon.

Skogsbranden sydost om Vänge kyrkby är ännu inte under kontroll. Sedan vinden vänt mot sydost gjorde räddningsledaren vid 2-tiden i natt bedömningen att en evakuering av Vänge kyrkby kan bli aktuell. Brandområdet inspekteras från luften med drönare och utifrån den kunskapen kommer man efter klockan 7 att fatta beslut om en eventuell evakuering.

Det rör sig om omkring 50 hushåll som bedöms kunna hamna i riskzonen.

Under natten har brandområdet varit oförändrat cirka 1500 gånger 1000 meter. Klockan 5:30 fanns omkring 75 personer från räddningstjänst, hemvärn och åkerier på plats för att bekämpa branden".

 

06:13 Räddningstjänsten uppger att läget för branden är oförändrat under lördagsmorgonen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer skicka avancerad utrustning för att släcka skogsbränder, uppger TT. De tre helikoptrar som kallats in för att vattenbomba branden kommer att fortsätta så länge det behövs.

 

00:42 Vinden har mojnat och branden har inte spridit sig ytterligare.
- Området har inte blivit större, det rör sig fortfarande om 1 500 gånger 1 000 meter. I nuläget är det inga öppna eldar, säger Anders Mattsson vid polisens regionledningscentral.

Men spridningsrisken är inte över och om vinden tilltar under morgonen kan elden blossa upp igen.
- Man håller på att titta på planer för eventuella evakueringar, men det är inget som är aktuellt i nuläget, säger Anders Mattsson.

 

Branden anses för tillfället vara under kontroll. Det säger Lasse Bergström, operativ chef vid Storstockholms räddningscentral, till P4 Gotland. Men om vindarna vänder finns det risk för att de tappar kontroll över branden igen.

 

FREDAG

 

21:55 Räddningstjänsten hade strax innan 22.00 på fredagskvällen ringat in branden allt mer. Nu väntar ett febrilt arbete för att få skogsbranden under kontroll under natten till lördag.

– Om det blir högre temperaturer och att vindriktningen ändras. Då finns det risk för att man får börja om, säger Jarmo Carlsten vid Storstockholms ledningscentral.

 

 

20:46 Ledningscentralen säger att räddningstjänsten har gott hopp om att få branden under kontroll till lördagsmorgonen. Enligt räddningstjänsten är det nu ett område på 1 500 gånger 1 000 meter som brinner.

– Branden sprider sig sakta och det börjar bli ett gynnsamt läge för brandsläckning. Vi har goda förhoppningar om att få branden under kontroll inom några timmar. Vi kommer få hålla på under hela natten, säger Jarmo Carlsten, vid Storstockholms ledningscentral, till Helagotland.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer skicka förstärkning till ön under lördagen och som beräknas anlända under förmiddagen.

– Vi har inte fått någon begäran från räddningstjänsten på Gotland men vi väljer ändå att skicka över, säger Annelie Bergholm Söder, operativ chef på MSB, till P4 Gotland.

 

19:40 Dick Svennefelt, regionens räddningschef, säger att räddningstjänsten omringat branden. Och vinden beräknas slå om under morgondagen, därför är det viktigt att man får branden under kontroll så fort som möjligt.

– Branden är omringad, men inte under kontroll. Vi har en otrolig vattenbombning i syddelen av området för att kunna slå ned branden, säger Dick Svennefelt till Helagotland.se.

 

18:51 Räddningstjänsten hade strax efter 18.00 lyckats göra en brandgata i anslutning till branden.

– Vi vattenbombar på södra sidan, sedan har vi fotfolket på norra sidan och östra sidan är en brandgata. Det är så som vi jobbar nu, säger en operatör vid Storstockholms ledningscentral.

Vad innebär en brandgata i praktiken?

– Man tar bort vegetation, fäller träd och försöker få att branden inte kan sprida sig i trädkronorna. Den är betydligt lättare att ha kontroll på en brand när den är på marken. Men vi ska försöka få upp en gubbe i helikopter för att få reda på mer om omfattningen av branden.

 

18:31 Räddningstjänsten har begärt att ytterligare ledningspersonal ska ansluta till branden, de hämtas in från fastlandet. Enligt Region Gotlands hemsida, uppdaterad 17.38, är det ännu 1000 gånger 500 meter som brinner.

 

17:40 Fyra bandvagnar har anslutit sig till räddningsarbetet.

Branden är två kilometer lång och fem hundra meter bred, berättar Jonatan Ahdrian, räddningschef.

– Vårat problem är att tillfartsvägarna i den här skogen har varit urusla. Vi har haft ungefär två stycken i norra delen men inte i södra.

Ungefär 40 man är insatta. De har fått förflytta sig och göra området större.

– Elden har gått förbi oss, upp i trädtopparna och så hoppar den iväg och sticker 300 meter – och så jagar vi, säger Jonatan Ahdrian och fortsätter:

– Så länge det inte är under kontroll är det allvarligt läge.

 

Eftersom skogen är så tät så har bandvagnar inte ens har kommit in så räddningstjänsten har fått välja mellan de nya eldområden som bildas.

– Enligt vindprognosen ska vinden mojna och då blir det betydligt lättare för oss. Det är inte så lätt när man står och tittar upp i en tall som brinner i toppen.

Vattenbombningen från helikoptrar ska fördröja förloppet.

Det finns ännu ingen prognos för hur lång tid det här kommer ta, men som stöd har Hemvärnet kallats in för att så småningom hjälpa till med eftersläckning. Men än så länge är branden alltså inte under kontroll.

 

17:19 Ifall det blir aktuellt med evakuering av boende i området har man öppnat och förberett mottagning i Vänge bygdegård.

 

16:40 Gotlands terräng-gäng finns på plats i Vänge för att hjälpa räddningstjänsten att dra ut slangar i skogen efter att de fått uppgifter om att räddningstjänstens bandvagn inte fungerar.

– Vi har några bilar på plats från klubben. Vi har blivit ombedda att hjälpa till om det finns behov, säger David Johansson, från Gotlands terräng-gäng.

Just nu väntar man på klartecken på att åka in i skogen.

– Vi väntar på vattenbombningen, man vill inte ha folk i området om man ska vattenbomba, säger han.

Även 1992 när det brann på Torsburgen var Gotlands terräng-gäng på plats och hjälpte till.

 

16:10 Vi kommer inom kort att publicera en film från presskonferensen om branden i Vänge på Helagotland.se. Filmen kan redan nu ses på Helagotland.se:s facebooksida.

 

15.46 – Branden spred sig snabbt och övergick till en så kallad toppbrand, där topparna på träden fattat eld, berättar polisens presstalesperson Sven-Erik Olsson för TT.

 

15:10 Enligt polisen har alla boende i närheten av branden informerats och några har själva valt att evakuera sina hem. Men det finns från polisens sida inget beslut om evakuering. Räddningstjänsten undersöker nu möjligheten att skicka upp en drönare för att få en bättre bild av brandens spridning i framkant. Området som brinner är fortfarande, enligt de senaste uppgifterna, cirka 500 gånger 1000 meter.

 

14:55 Branden har blivit större, enligt brandmästaren Henrik Johansson, och nu är det ett område på 500 gånger 1 000 meter som brinner. Det är för tillfället tolv enheter på plats för att bekämpa branden.

– Läget är rätt så allvarligt som jag förstår det. Man har inte kontroll på branden och det är i ett område där det är otroligt mycket skog. Vi vill ha grepp om det här så fort som möjligt, säger Henrik Johansson.

Räddningstjänsten har begärt in förstärkning genom två helikoptrar från Västerås.

– Helikoptrarna ska vattenbomba över platsen. Vi försöker få ut mer utrustning – en gammal brandbil från flygplatsen är på väg, skogsmaskiner på väg och sedan försöker vi aktivera Gotlands terränggäng.

Han säger att det kan inom några timmar kan bli aktuellt att lösa av brandmännen på plats vid branden.

– De är väldigt trötta och vi tittar på avlösningar på olika sätt.

 

14:38 Boende i området skulle enligt de första uppgifterna från polisen evakueras, men det behövdes inte längre vid 14:30, enligt uppgift till Helagotland.se:s utsände fotograf Dennis Pettersson. Branden härjar i ett stort skogsområde mellan Vänge kyrka och Buttle och vägen mellan de två kyrkorna är helt avstängd, alltså raksträckan söderut från Vänge. Det är svårt att ta bilder från brandplatsen eftersom ett stort område är avspärrat.

 

14:14 Henrik Johansson, brandmästare, var egentligen ledig när han kom förbi brandstationen i Visby. Men han är nu i tjänst och berättar att branden är på runt 300 gånger 1 000 meter.

– Vi har nio enheter på plats. Sedan har vi ett flyg i luften för att få så bra överblick som möjligt, säger Henrik Johansson.

Han säger att räddningstjänsten har tagit dit många enheter för att kunna ta hand om branden.

– Vi kör med bandvagnar i skogen och får skogsmaskiner till branden för att göra brandgator i skogen. Vi kommer att dra vattenslangar i skogen, säger han.

13:45

En större brand rasar just nu i Vänge. Räddningstjänsten larmades vid halv ett på fredagen till Vänge socken, till vad som började som en gräsbrand.

Det var ett markområde på cirka 50 gånger 50 meter som brann i närheten av en bostad. Vid 13:45 rapporterade räddningstjänsten att branden vuxit från gräsbrand till skogsbrand. Rökpelaren från branden syns på flera mils avstånd enligt vår fotograf Dennis Pettersson som är på väg dit. Räddningsstyrkor från stora delar av ön har larmats till platsen. Enligt uppgifter från räddningstjänsten sprider sig branden snabbt.

Enligt Storstockholms räddningscentral är det oklart vad som ska ha startat branden. Vi uppdaterar fortlöpande.

Vet du mer om branden eller har bilder? Mejla redaktion@helagotland.se eller ring oss på 0498-202460

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa