Försvarsmakten har köpt mer mark i Tofta

Tre fastighetsägare väljer att sälja sina hus när Försvarsmakten bygger ut på Tofta skjutfält.

16 maj 1916 09:09

– Vi har tecknat avtal med två fastighetsägare om tre olika fastigheter. Vi har inte kommit längre än så, berättar Karl-Martin Svärd, fastighetsstrateg vid Fortifikationsverket.

Innan sommaren sker tillträdet till fastigheterna, men de som bor där i dag behöver inte flytta ut direkt.

– Vi kommer sannolikt göra så att de förra ägarna får hyra av oss, tills de har ordnat med andra bostäder. Det ska inte vara någon brådska för någon. Vi kommer ändå inte göra något med byggnaderna direkt så de har god tid att hitta något nytt, intygar Karl-Martin Svärd.

De sålda fastigheterna ligger på västra sidan av Toftavägen, alldeles intill nybyggnationsområdet. Den totala köpesumman hamnade på mellan tre och fyra miljoner kronor.

Femton fastigheter i området har värderats, men det är hittills endast två fastighetsägare som har valt att sälja, varav en av dem ägde två fastigheter. Diskussion mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket pågår, om vilka behov som finns utifrån det aktuella läget.

– Vi kan bara köpa om vi är överens med Försvarsmakten så där pågår diskussioner om vilka som är väsentliga för oss att köpa. Men de på västra sidan går vi absolut vidare med, om motparten vill, säger Karl-Martin Svärd.

SE SKISSEN ÖVER DET NYA FÖRSVARSOMRÅDET

På västra sidan var det sex fastigheter som Fortifikationsverket lät värdera efter att fått okej från fastighetsägarna. Tre av dem har man alltså gjort upp med. Det är den delen av området som är mest utsatt av störningar och där det finns intresse för militär övningsverksamhet.

– På norra sidan har vi valt att inte gå vidare, än så länge. På östra sidan av vägen är det samma sak, men vi hoppas att vi komma vidare innan sommaren, säger Karl-Martin Svärd.

LÄS OCKSÅ OM MARGIT SOM INTE VILL FLYTTA:

"Jag var här före militären"

Så jobbar vi med nyheter