Efter utspelet: "Jansson ska inte skylla på andra"

Före detta regionstyrelsens ordförande Björn Jansson skäms över hanteringen av Flexhuset. Nu får han mothugg: "Han bör rannsaka sig själv i det här", säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp).

20 september 2017 15:45

Sedan Björn Jansson i juni lämnade hetluften och posten som regionens tyngste politker tar han ut svängarna och tycker till mer. Därför kritserade han på tisdagen hur Region Gotland under ett tiotal år har skött processen kring Flexhuset. Ägarfamiljen Carlsson har kämpat för att få bygga en galleria i lokalerna och först i höst kan de öppna. Men ännu är det osäkert om regionen tillåter en livsmedelsbutik.

"Jag har slutat förvånas över hur illa politikerna och tjänstemannaorganisationen hanterat detta segdragna ärende. Jag skäms numera", skrev han i en krönika i Gotlands Folkblad.

LÄS MER: Björn Jansson ryter till om Flexhuset

Nuvarande ordförande i byggnadsnämnden, miljöpartisten Karl-Allan Nordblom (Mp), tycker att Björn Jansson borde rannsaka sig själv istället. Jansson har under de senaste åren som ordförande i regionstyrelsen kunnat vara med och påverka och sätta agendan, menar Nordblom.

– Han bör inte skylla på andra i det här. Det hade också varit smakfullt om han hade tagit det internt istället.

När det gäller de senaste turerna kring Flexhuset, nämligen om det ska bli tillåtet med en livsmedelsaffär i fastigheten, säger Karl-Allan Nordblom:

– Det faller tillbaka på hans eget parti där.

LÄS MER: Bakslag för matbutik i ny galleria

Som Karl-Allan Nordblom ser det är Socialdemokraterna, men också flera andra partier i byggnadsnämnden, tveksamma till att tillåta livsmedelhandel.

– Men det finns inga formella hinder för det längre. Miljö- och hälsa anser inte att båttillverkningen i närliggande fastighet, som fortfarande har tillstånd för plastarbete, påverkar och trafikhindren är bortbyggda i och med den nya rondellen.

Byggnadsnämndens beslut måste grunda sig på de här sakerna. Inte på tyckande anser Karl-Allan Nordblom som därför menar att byggnadsnämnden ska säga ja till matbutik i Flexhuset.

Karl-Allan Nordblom har inte varit med så länge i politiken att han är insatt i de tidigare turerna kring Flexhuset. Men han tycker att Björn Jansson borde vara försiktigare med att kritisera tjänstemännen.

– Jag känner inte till historien bakåt men när det gäller livsmedelsbutik har tjänstemännen i min förvaltning förordat att ändra i planen så att det blir möjligt med livsmedel.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg