Experten: Tuffa utmaningar för vindkraften på ön

Utbyggnaden av vindkraften i hela Sverige saktar in, och Gotland är inget undantag. "Alla väntar på den nya kabeln."

6 februari 2017 12:28

Inte på sex år har det byggts så få vindkraftverk i Sverige som under förra året.

Det senaste året har utbyggnaden av vindkraften bromsat in i hela landet, enligt siffror från Energimyndigheten. Under 2016 byggdes nya kraftverk i Sverige med en sammanlagd effekt av 605 megawatt (MW), vilket är en tydlig minskning mot de senaste årens utbyggnad som legat på mellan 700 och drygt 900 MW.

LÄS ÄVEN: Allt färre vindkraftverk på ön (GA)

Andreas Wickman, konsult åt olika vindkraftsbolag på Gotland och vice ordförande i Gotlands vindelproducenter (GVP), spår att vindkraften på Gotland under 2017 inte kommer att byggas ut i någon större utsträckning.

– Det är en lågprismarknad just nu och elpriserna påverkar oss väldigt mycket. Det är överskott i hela Sverige av elproduktion och konsumenterna har också blivit väldigt duktiga på att spara el, säger han.

När utbyggnaden av vindkraft drog igång på 1980-talet var Gotland ledande och ledde kommunligan i både antalet vindkraftverk och installerad effekt ända fram till toppåret 2011. Efter det blev ön omkörd av andra kommuner vad gällde installerad effekt, men Gotland är än i dag den kommun i Sverige med flest vindkraftverk.

Utbyggnaden står och stampar mycket på grund av att man väntar på den nya fastlandskabeln. Senaste prognosen från Svenska Kraftnät är att den kan vara klar tidigast år 2021. Först då kan utbyggnaden sätta fart igen, tror Andreas Wickman.

– Alla väntar på den nya kabeln. Med den nuvarande kabeln kan vi som mest exportera 150 megawatt till fastlandet, vilket begränsar den totala effekten vindkraft på Gotland till knappt 200 MW. Den nya kabeln gör det möjligt att bygga ytterligare 400 MW på ön, dvs 100 till 150 nya verk, säger han.

Andreas Wickman tror att Gotland som mest kommer få ett par eller tre nya vindkraftverk under 2017.

Han jobbar just nu med att hitta lösningar på hur man både kan producera mer el och inte störa öns bestånd av örnar. Känsliga örnbon har satt stopp för flera vindkraftsprojekt.

I december skickade regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) och landshövding Cecilia Schelin Seidegård en skrivelse till regeringen om att man vill lyfta problematiken som finns mellan vindkraftsetableringar och känsliga örnbon på Gotland.

Här kan du läsa hela brevet.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson