Gate: "Ritningarna har funnits på bordet i flera år"

Bygget av hotell i Kokkolokkoskogen skjuts på framtiden efter att regionfullmäktige återremitterade ärendet. "Jag vet inte hur man mer kan säkerställa att det blir hotell", säger Johan Gate.

15 maj 2017 19:43

Johan Gate, K-lokko Skogen AB, är förvånad över regionstyrelsens beslut att återremittera planen och köpet av Kransborren 1, även kallad Kokkolokkoskogen.

LÄS MER: Hotell i Kokkolokkoskogen stoppas

Anna Hrdlicka (M) föreslog återremittering eftersom hon ser en risk i att det trots beslut att det inte får byggas permanentbostäder på platsen ändå i slutändan blir så. Hon drog bland annat en parallell med Johan Gates bygge av lägenheter i kvarteret Kolgården på A7-området, som enligt Hrdlicka är väldigt lika ritningarna för Kransborren.

– De här ritningarna har funnits på bordet i flera år. Jag tycker att det är konstigt att dra paralleller till A7. Hela bygget är ju ett hotellbygge och inget som skulle bli godkänt som bostäder till skillnad från Kolgården, även om de ser lika ut på utsidan, säger Johan Gate.

Ett av Anna Hrdlickas argument för att återremittera ärendet är att det måste säkerställas att straffet, om det ändå skulle bli permanentbostäder, blir tillräckligt kännbart så att det inte lönar sig att "köpa sig fri" genom att betala ett engångsvite.

– Om det inte blir hotell så får jag böta ett mångmiljonbelopp. Jag vet inte hur man mer ska kunna säkerställa att det blir hotell, säger Johan Gate.

Om planen hade antagits på måndagen så skulle spaden vara i jorden inom kort.

– Jag hade tänkt att hotellet till 70 procent skulle vara klart till sommaren 2018, nu tror jag inte att vi klarar det. Det här rimmar illa med viljan att vara en tillväxtkommun.

Även om planen och köpet antas av regionfullmäktige inom de närmaste månaderna kommer bygget troligen att skjutas upp ett år, enligt Johan Gate.

– Jag är ändå fast besluten att bygga, men jag har ingen lust att stå klar i september och ha nio månader lågsäsong framför mig, då skjuter jag hellre på byggstarten. Sådana faktorer har nog inte ledamöterna i fullmäktige en aning om. Det har däremot tjänstemännen som nu får tillbaka det här. Det är lite trist att inte frågan kommit upp tidigare, säger han.

Johan Gate är kritisk till att politiska beslut kan rivas upp i slutet av en så långdragen process som den här.

– Man ska inte bjuda in entreprenörer till en markanvisningstävling om man inte har bestämt sig. Man har försökt bygga hotell på den här tomten i tio år. När en plan är antagen så måste man släppa det. Ingen tjänar på att man strider in i döddagar, säger Johan Gate.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin