Hotell i Kokkolokkoskogen stoppas

Försäljningen av fastigheten Kransborren 1 till K-lokko Skogen AB för drygt åtta miljoner kronor skulle godkännas av regionfullmäktige på måndagen. Men istället blev det återremittering efter yrkande av moderaterna. "Vi måste säkerställa att det inte blir boende", säger Anna Hrdlicka (M).

15 maj 2017 17:34

Försäljningen av Visby Kransborren 1 har pågått i flera år. Under 2015 vann Österleds Fastighets AB, numer K-lokko Skogen AB, försäljningsprocessen och köpeskillingen uppgick till 8 050 000 kronor. I mars 2017 godkände regionstyrelsen, med reservation från miljöpartiet, exploatörens genomförandeplan, exploateringsavtalet och köpekontrakten.

LÄS ÄVEN: SKISSER: Så blir hotellet i Kokkolokkoskogen

Under måndagens regionfullmäktige, då det formella beslutet för att försegla försäljningen skulle tas, yrkade Anna Hrdlicka (M) på att ärendet skulle återremitteras. Hon fick stöd i talarstolen av partikamraterna Stefan Wramner och Inger Harlevi.

– När vi tittar på beskrivningarna av lägenhetshotellet ser vi lägenheter som liknar dem på Kolgården, som sålts som bostadsrätter och där man bor permanent. Om det blir bostäder istället för hotell så kan ett vite krävas ut, men hur kommer det att krävas ut? Är det ett engångsvite? Man ska inte kunna köpa sig fri, säger Anna Hrdlicka.

Hon yrkade på att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det inte blir permanentboende i Kokkolokkoskogen.

Anna Hrdlicka fick motstånd från Lars Thomsson (C), Björn Jansson (S) och Johan Thomasson (L), som alla påpekade att det finns ett stort behov av fler hotellrum i Visby. Björn Jansson påpekade att regionen har planmonopol och har kontrollen över detaljplanen som säger att området inte får användas till permanentboende på grund av närheten till hamnen, reningsverket och Lantmännen.

– Gränden mellan boende och tillfälligt boende är flytande, det som är avgörande är att man inte kan skriva sig på adressen. Däremot kan vem som helst bosätta sig i ett hotell resten av livet om man har råd, det är inget konstigt med det, säger Lars Thomsson.

Även moderaterna är positiva till fler hotell och den största oron är inte att det blir permanentboende i Kokkolokkoskogen, utan att marken i så fall säljs alldeles för billigt.

– Vi får rätt betalt om det blir hotell, men om det blir boende så får vi inte rätt betalt. Det handlar om att slå vakt om gotlänningarnas pengar. Om det blir boende då måste vi sälja till ett högre pris, säger Stefan Wramner (M).

Region fullmäktige beslutade efter omröstning och upprop att återremittera ärendet.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin