Under förra året arbetade närmare 100 personer med mottagandet av ensamkommande, i dag är de betydligt färre.

– Det börjar ta slut på pojkar, det kommer inga nya, det är skälet, säger Rolf Öström (M), ordförande för socialnämnden.

LÄS MER: Ekonomiska läget sämre än väntat för nämnden

Under 2018 kostade mottagandet på Gotland omkring 20 miljoner kronor. Företrädare för Region Gotland har påpekat att statens ersättningar via Migrationsverket inte motsvarat kostnaderna.

– Vi hoppas på kompensation från staten, men ärligt talat tror jag att de får bokföras under kategorin "osäkra fodringar, säger Rolf Öström.

De minskade kostnaderna gör att nämndordföranden hoppas på en budget i balans nästa år. Resultatet för 2018 var ett minus på 29 miljoner mot uppsatt ekonomisk plan. Trots att man räknar med att en stor utgiftspost försvinner i år är det ekonomiska läget för nämnden osäkert.

LÄS MER: Jobbar i hemtjänsten - nu riskerar han utvisning

Räknas sänkta kostnader för flyktingmottagandet bort saknas nio miljoner kronor mot budgeten. Socialtjänstlagen styr över vad politikerna får ändra på.

– Vi har beslutat att det inte går att börja med ett minus på nio miljoner i år. Regionstyrelsen får ta det, säger Rolf Öström.

Anslagsfrågan blir alltså ett fall för regionens högsta ledning.

Kostnaderna för LSS låg på 21 miljoner kronor i fjol. Även där anser regionpolitikerna att staten ger för låga ersättningar.