Försäljningen av regionens tomter stred mot avtal

Enligt regionens avtal med mäklarfirman skulle tomterna annonseras ut i GA och GT innan försäljningen – något som Region Gotland lät bli att göra, enligt P4 Gotland. "Vi har brustit", säger Roger Möller på Region Gotland.

13 februari 2017 15:44

Intresset var stort när åtta villatomter i det nya A7-området Malajen lades ut till försäljning i höstas. På tre dagar var affärerna klappade och klara. Detta utan att man hade annonserat i varken Gotlands Allehanda eller Gotlands Tidningar – trots att det står att det ska göras i regionens ramavtal med mäklarfirman Era, vilket P4 Gotland var först med att rapportera om.

– Det är en brist gentemot avtalet, konstaterar Roger Möller som jobbar med exploatering och fastighetsfrågor på Region Gotland.

LÄS MER: Åtta unika villatomter säljs i Visby

Region Gotland hade kalkylerat för att de åtta villatomterna tillsammans skulle gå för omkring åtta miljoner kronor. Men när försäljningarna var klara så hade de fått totalt 10,1 miljoner kronor – det vill säga 25 procent mer än vad de hade räknat med.

– Eras uppdrag var att marknadsföra tomterna, och enligt deras egen kundstatistik så når man de flesta kunderna via nätet. Vi måste förlita oss på deras bedömning att nå flest kunder för att få ut högsta pris och att regionens mäklare genomför försäljningen på bästa sätt. Det ligger i bådas intresse att göra en så bra affär som möjligt, säger Roger Möller och fortsätter:

– Jag kan inte se att försäljningarna har påverkat regionens ekonomi negativt, eller skattebetalarna.

LÄS MER: Visbytomterna såldes dyrt

Tror du inte att det här påverkar regionens förtroende?

– Regionstyrelsen arbetsutskott kommer i morgon att få en redovisning av ärendet så att man kommer att kunna fatta beslut i regionstyrelsen. Om det har påverkat förtroendet kommer väl att framgå av det beslut som fattas i så fall. Jag kan inte uttala mig i övrigt.

Regionen har, efter P4 Gotlands granskning, infört nya rutiner. För att säkerställa att alla punkter i avtalet följs har man nu infört en checklista.

Så jobbar vi med nyheter