Det möte som inleddes i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco under tisdagen fortsatte under onsdagsmorgonen och avslutades med bland annat en helikopterflygning över Gotland.

– Det var kallt, konstaterade Peter Hultqvist efter att de hade landat i Visby inför presskonferensen.

Under mötets två dagar har försvarsministrarna diskuterat bland annat totalförsvaret, den gemensamma övningsverksamheten i Norden och det aktuella säkerhetsläget. Man har även undertecknat ett avtal gällande försörjningsstöd.

Artikelbild

| Presskonferens. Peter Hultqvist, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen och Jukka Juusti, kanslichef för Försvarsdepartementet i Finland.

– Ett avtal om leveransmöjligheter i en krissituation om något land begär stöd med materiel, produktionsfrågor eller tjänster av något slag beroende på vad det är för kris, säger Peter Hultqvist.

LÄS MER: Nordiska försvarsministrar på plats på Gotland

Förutom avtalet har dagarna varit väldigt givande enligt Peter Hultqvist och att de var just på Gotland gav även det en stor del till mötet.

– Etableringen av ett regemente här på Gotland med fast militär representation igen är någonting mycket viktigt som jag har tyckt har varit väsentligt att visa upp för de andra försvarsministrarna. Att vi från svensk sida gör det och att vi tar den här säkerhetssituationen på ett seriöst och allvarligt sätt, säger Peter Hultqvist.

Artikelbild

| Förväntansfulla ministrar strax efter avfärd. Närmast fönstret satt Peter Hultqvist och Frank Bakke-Jensen.

Norges försvarsminister, Frank Bakke-Jensen, menar att samarbetet mellan de nordiska länderna är viktigt för alla ländernas försvar, och liknar effekten av det med Norges medlemsskap i Nato.

– Det är avskräckande att de nordiska försvarsministrarna möts, samarbetar, utväxlar kunskap och erfarenheter och övar. Nordefco har utvecklats till att bli ett väldigt bra samarbete för stabila, fredliga handlingar i världen, säger Frank Bakke-Jensen.