Livsviktiga beslut på löpande band

273 flyktingadvokater har de senaste åren fått mer än hundra förordnanden var från Migrationsverket. Kritiker ser det som en ”löpande band-verksamhet” som kan äventyra rättssäkerheten.

3 juli 2017 05:15

När Ali Rezaei begärde uppehållstillstånd i Sverige fick han ett klent stöd från sitt offentliga biträde. Innan den första utredningsintervjun på Migrationsverket fick Ali inte ens träffa sin advokat och när processen fortskred var advokaten nästan omöjlig att nå. Processen avslutades sedan med att advokaten glömde bort att överklaga Alis dom till Migrationsöverdomstolen.

I dag kämpar Ali på egen hand för att få ett verkställighetsförbud på Migrationsverkets beslut och han är mycket besviken på sin advokat.

GA granskade Ali Rezaeis fall i flera artiklar under våren och fann att hans advokat hade fått 42 förordnanden från Migrationsverket sedan 2015.

LÄS MER: Advokatens slarv släckte Alis sista hopp

Men när GA fortsätter granskningen och begär ut Migrationsverkets alla förordnanden av offentliga biträden från januari 2015 till maj i år, står det klart att Ali Rezaeis advokat är inte är ensam om att ha många ärenden på sitt bord – och är långt ifrån värst. 273 advokater har fått fler än hundra förordnanden och två advokater har mer än 600 klienter var.

Ali Rezaei blir tagen när han hör siffrorna.

– En advokat får inte ha 600 ärenden. De kan inte hinna med det. Det är för många, säger han.

Advokat Staffan Fredriksson är en av de gotländska advokater som har fått flest ärenden från Migrationsverket. Han har fått 31 förordnanden sedan 2015 och håller med Ali Rezaei om att 600 ärenden inte är rimligt.

– Jag har fullt upp med mina ärenden. Självklart kan det finnas ”stordriftsfördelar”, men om det inte är något som jag måste specialinläsa mig på så arbetar jag minst tio timmar med varje klient för det är viktigt att hitta de individuella skäl som kan vara avgörande. Om biträdet har 600 ärenden misstänker jag att klienterna inte får sina saker belysta på allra bästa sätt, säger Staffan Fredriksson.

Migrationsverket förklarar den stora ansamlingen av ärenden hos vissa biträden med att vissa arbetar på små orter där det inte finns så många jurister. Och så många som 600 ärenden får man inte om man inte är begärd av de sökande.

– Det kan sprida sig i en grupp att ett visst biträde är bra och man tipsar varandra. Vi talar med biträdena om att de inte ska ta på sig för många förordnanden, men begär en sökande ett visst ombud får vi inte säga nej, förklarar Lars Svanström som är Migrationsverkets samordnare av frågor om offentliga biträden.

Anders Sundqvist är chefsjurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i Stockholm, som verkar för en rättssäker asylprocess. Han är kritisk till att en advokat kan få så många som 618 förordnanden:

– Det är omöjligt att hantera med kvalitet, slår han fast.

Rådgivningsbyrån kontaktas ofta av asylsökande som är tveksamma till om deras processer har gått rätt till. Många har haft dålig kontakt med sina biträden, en del har inte ens fått träffa biträdet innan intervjun på Migrationsverket. Det är ett viktigt möte som borde vara obligatoriskt, förklarar Anders Sundqvist, för det är där biträdet kan förklara hur processen går till och vilka av klientens personliga omständigheter som behöver föras fram.

Anders Sundqvist misstänker att biträden med hundratals ärenden rationaliserar hanteringen på ett sätt som äventyrar rättssäkerheten.

– Det blir ett rättssäkerhetsproblem om det hanteras som en löpande band-verksamhet, säger Anders Sundqvist.

Advokat Ferec Serce i Göteborg och Mejeed Alnashi i Stockholm, som båda har mer än 600 ärenden, håller inte med kritikerna. Båda förklarar att de hinner med sina klienter genom att de arbetar hårt och har stora specialistkunskaper. Någon ”löpande band-hantering” är det inte fråga om:

– Alla mina klienter har önskat att få mig. Tror du att jag hade fått så många önskemål om jag arbetat på löpande band? Folk väljer inte att gå till ett dåligt biträde, säger Ferec Serce.

Ferec Serce och Majeed Alnashi träffar alla sina klienter innan utredningsintervjun på Migrationsverket.

– Det är en hederssak för mig. Den jurist som inte träffar sin klient är en jurist som inte är engagerad, förklarar Majeed Alnashi.

Han tror inte att rättssäkerheten äventyras av att ett biträde har många klienter.

– Rättssäkerheten borde snarare kunna äventyras när offentliga biträden inte är pålästa och kan den verkliga situationen i det land som klienten kommer ifrån, säger Majeed Alnashi.

0498-20 25 61

Tio advokater har över 4 000 förordnanden

1 januari 2015 till maj 2017 har följande offentliga biträden fått flest förordnanden från Migrationsverket:

Majeed Alnashi, Stockholm: 618 förordnanden.

Ferec Serce, Göteborg: 601.

Abdullah Deveci, Göteborg: 512.

Andreas Karlsson, Stockholm: 376.

Sofia Olsson, Spånga: 360.

Lars Gagnér, Stockholm: 342.

Falah Rasul, Uppsala: 331.

Lena Isaksson, Umeå: 319.

Bedrettin Uzun, Göteborg: 311.

Payam Hatami, Göteborg: 294.

För att få ärenden från Migrationsverket måste man ha ett par års erfarenhet och juristexamen, men det krävs inte att man är advokat eller har särskilda kunskaper i asylrätt.

Timtaxan är 1 342 kr, exkl moms.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa