Nu ska det muddras i Slottshamnen

Nu ska Slottshamnen i Visby hamn muddras. 2 000 kubikmeter slam ska bort.

20 september 2016 15:27

WEBB-TV: Muddringen igång i Klintehamn

WEBB-TV: Se monsterkranen in action

Den senaste tiden har muddringar, jätteskopor och monsterkranar avlöst varandra i både Visby och Klintehamns hamnar. Nu är det dags för Slottshamnen, den lilla småbåtshamnen i Visby, att muddras.

– Man har inte gjort någon ordentlig muddring av småbåtshamnen sedan 80-talet, så det är dags nu, säger Mats Eriksson, Region Gotlands hamnchef.

Muddringen utförs för att återställa det djup som gäller på sjökorten, i Slottshamnens fall två meter.

– Vattnet rör sig ganska mycket inne i hamnen och det kommer mycket sediment med dagvattnet som släpps ut i Slottshamnen, säger Mats Eriksson.

6 000 kvadratmeter av bottnen i hamnbassängen ska muddras och cirka 2 000 kubikmeter massa i form av dy och slam ska transporteras bort. Men det är egentligen bara en droppe i havet, menar Mats Eriksson.

– Som en liten jämförelse fick jag höra att man bara igår hade tagit upp 11 000 kubikmeter slam vid muddringen i Klintehamns hamn.

Muddringsmassorna sorteras och hamnar antingen på Visby deponi eller Tofta deponi, beroende på om de innehåller några miljögifter. En underentreprenör till Region Gotland utför muddringen och den beräknas starta efter båtupptagningen någon gång i oktober.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa