Nya grepp ska lyfta öns näringsliv

I dag inleder regionrådet Eva Nypelius Region Gotlands turné till gotländska företag. Mötena är ett av flera sätt att sätta näringslivsfrågorna i fokus.

6 februari 2019 11:09

I många år har Svenskt Näringslivs rankning varit ett återkommande nålstick för Region Gotland, en påminnelse om att ansträngningarna för att förbättra näringslivsklimatet behöver öka. I fjol klättrade Gotland fyra placeringar, men ligger kvar i botten på plats 253 (av 290).

– Rankningen speglar attityden hos olika målgrupper, så det är klart att placeringen är en besvikelse, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Målet är att Gotland senast 2020 ska vara bland den tredjedel av kommunerna med bäst näringslivsklimat. För det krävs insatser på bred front.

– Region Gotland har 6 500 anställda. Av dem är det 100 som svarar för nästa alla kontakter med företagen. De är otroligt viktiga för oss. Vi samlade dem för ett möte i november och kommer att ha ett nytt med dem i mars, berättar Peter Lindvall.

Sveriges Kommuner och Landstings jämförelser av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag visar att det finns potential till förbättring. Gotland låg 2017 på plats 107 med ett resultat som betecknas som godkänt (69 av 100 poäng på skalan över nöjdindex).

I valrörelsen lyfte Centerpartiet fram näringslivsfrågorna, med bland annat ett löfte om att återinföra utmaningsrätten. Som regionstyrelsens ordförande har Eva Nypelius (C) det övergripande ansvaret för att lyfta fram frågorna. Ett regionalt utvecklingsutskott har inrättats. Förra veckan höll det sitt första möte.

– Utvecklingsfrågorna har varit lite i skymundan tidigare. Nu sätter vi mer kraft och fokus på dem när vi har en bestämd tid och ett forum för dem, säger hon.

LÄS MER: Lågt betyg till öns företagsklimat

I dag inleds ytterligare en satsning. Tillsammans med näringslivsstrategen Johann Malmström och tillväxtchefen Nils-Erik Selin åker Eva Nypelius till Hemse för att träffa tre företagare, något som blir inledningen för 100 företagsbesök på 100 dagar.

– Jag har även tidigare haft många möten med företagare, säger Eva Nypelius och berättar att hon och Peter Lindvall innan intervjun med GA träffat fem företagare för att diskutera besöksnäring och landsbygdsfrågor.

För att ytterligare sätta fokus på näringslivsfrågorna fortsätter satsningen på att vinna utmärkelsen Årets tillväxtkommun. Året innan Peter Lindvall tillträdde som regiondirektör påbörjade han arbetet med målet att Gotland 2018 skulle få utmärkelsen, som delas ut av Arena för tillväxt.

Uppsala blev Årets tillväxtkommun 2018. Peter Lindvall tycker dock inte att satsningen varit förgäves.

– Utmärkelsen är inte det viktiga, utan den strävan och det arbete vi lagt ner, säger han.

Nu är målet att Gotland ska bli Årets tillväxtkommun framflyttat till 2020. Av det som ligger till grund för bedömningen ligger Gotland bra till på flera områden, till exempel befolkningsutveckling och sysselsättning.

– Dessutom har det aldrig tidigare funnits så mycket pengar till regional utveckling, tack vare Peter Larsson-pengarna, påpekar Peter Lindvall.

Regionrådet Eva Nypelius tror dock att annat än hårda fakta som befolkningssiffror och sysselsättningsgrad är avgörande:

– De mjuka värdena, som dialog och bemötande, spelar stor roll. Jag tycker att vi har en mer konstruktiv och fruktbar dialog med näringslivets organisationer nu.

Peter Lindvall plockar fram ett diagram över befolkningsutvecklingen fram till 2027 när han ska förklara näringslivsfrågornas betydelse.

– Satsningen på näringslivet har aldrig varit viktigare. Antalet barn och unga i barnomsorg och skola ökar, och det gör även antalet äldre. Samtidigt minskar antalet gotlänningar i arbetsför ålder. För att klara det måste vi ha livskraftiga företag, så att vi får ökade skatteintäkter som vi kan satsa i vår gemensamma välfärd.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino