Regionen bekräftar: Flera affärer har gjorts på fel sätt

Region Gotland har granskat tidigare fastighetsförsäljningar efter avslöjandet att försäljningen av åtta villatomter inte gått rätt till. "Ingenting tyder på att det påverkat hur uppdraget utförts", skriver regionstyrelseförvaltningen i ett pressmeddelande.

17 februari 2017 14:39

Det var P4 Gotland som först uppmärksammade att försäljningen av åtta villatomter i kvarteret Malajen inte skötts på rätt sätt. Därefter har Gotlands Allehanda undersökt hur avtalet mellan Region Gotland och fastighetsmäklaren Era åsidosatts vid tidigare försäljningar. Granskningen visar att inte heller dessa annonserats enligt ramavtalet.

LÄS ÄVEN: Mäklaren följer inte avtalet (plus)

"Regionen har nu gått igenom samtliga uppdrag som den upphandlade mäklarfirman Era utfört. Granskningen, som gjorts efter samtal med Era, visar att båda parter brustit i formalia", skriver regionstyrelseförvaltningen i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Försäljningen av regionens tomter stred mot avtal

Regionen konstaterar att i fyra fall, förutom den aktuella tomtförsäljningen, har mäklaren missat att skicka in en skriftlig uppdragsbekräftelse, trots uppmaning från regionen. Det gäller Hogrän skola, Kilåkern, Hemse Blåkråkan 16 samt Kolgården 14.

Regionen har i sin tur inte följt upp försäljningarna på rätt sätt, och upptäckte inte felen förrän de genomförda granskningarna. Regionen anser dock inte att försäljningarna påverkats av de uteblivna bekräftelserna.

Tre av de granskade affärerna är redan avslutade förutom Hogrän skola aom ska behandlas av regionfullmäktige den 27 februari.

När det gäller den uteblivna annonseringen i dagspress konstaterar regionen att det funnits en otydlighet gentemot mäklaren. Vid flera försäljningar har annonsering enbart skett i digitala kanaler.

– Kritiken som vi har fått är allvarlig och befogad. När vi handskas med skattebetalarnas egendom måste vi naturligtvis vara noggranna med att följa alla regler, även de vi själva satt upp. Nu lägger vi stor kraft på att förbättra rutinerna och att förbereda ärendet till regionstyrelsens möte den 23 februari. Av hänsyn till de drabbade köparna är det förstås viktigt att försäljningen kan göras om så snart som möjligt, säger regiondirektör Peter Lindvall i pressmeddelandet.

Regionen förklarar också att tomtförsäljningen i kvarteret Malajen var en del i det uppdrag som gavs från regionstyrelsens arbetsutskott i samband med budgetberedningen i maj 2016 om att "påskynda aktuella och planerade försäljningar av fastigheter samt tomträttsavtal för att öka reavinsten".

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin

Ämnen du kan följa