SKISSER: Så kan Visby hamn komma att utvecklas

Det kan bli byggnader för kontor eller hotell på Holmen i Visby hamn. Samtidigt föreslår man ett nytt torg och promenadväg utanför vågbrytaren i hamnen.

8 mars 2017 06:05

Region Gotland har tillsammans med Ahlqvist & Almqvist arkitekter tagit fram ett visionsförslag på hur inre hamnen och Holmen kan komma att utvecklas. De har under hösten och vintern 2016 och 2017 arbetat med att ta fram förslaget som regionstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning till under nästa vecka.

De föreslår bland annat att det byggs ett helt nytt torg som kallas "Nya hamnplan", flera nya byggnader och att antalet parkeringar ska minskas. Det nya torget ska i så fall vara på cirka 45 gånger 185 meter och ligga framför Cramérgatan, ut mot havet.

"Nya hamnplan kommer att vara ett stadsrum som inte på något sätt är avgränsat av bostäder. Det ger möjligheter till aktiviteter, inte minst under kvällstid, som inte är möjliga på andra platser i Visby innerstad", skriver man bland annat i förslaget.

På parkeringen, till vänster om Kallbadhuset, finns två större byggnader inritade. Även på Holmen, framför silon, finns tre nya byggnader inritade. Den inritade byggnadsarean är i så fall på totalt 4200 kvadratmeter. De nya byggnaderna skulle i så fall kunna inrymma kontor, bostäder eller annan offentlig verksamhet, enligt arkitekterna och regionens tjänstemän är det i praktiken omöjligt att bygga bostäder i Visby hamn.

"Den nya bebyggelsen i anslutning till Hamnplan ska vara stadsmässig och ha en kvalitet som motsvarar ett centralt läge i staden", skriver man vidare.

Payex ägare Max Hansson har tidigare aviserat att han vill bygga nytt kontor åt sitt bolag på Holmen.

– Vi måste ta något nytt grepp så att vi kan jobba på ett mer rationellt sätt. Det måste vara på ett attraktivt läge om man ska vara kvar på den här ön, så är det bara, sa Max Hansson till Helagotland.se i november i fjol.

I och med det nya visionsarbetet kan flera parkeringar komma att försvinna från Visby hamn.

"Cirka 375 befintliga parkeringsplatser på mark kommer att försvinna vid genomförande av förslaget. Föreslagna nya markparkeringar uppgår till cirka 230. Förutom att antalet parkeringsplatser minskas så kommer nya verksamheter att generera tillkommande parkeringsbehov", skriver man om parkeringsfrågan i förslaget.

Man föreslår dock att det ska utredas att bygga en ny parkeringsanläggning i anslutning till norra delen av färjeterminalen.

"Yttre delen av Holmen och vågbrytaren kan eventuellt upplåtas under avgränsade tider med särskilt hög belastning. En förutsättning är att det kan garanteras att fordon som inte lämnar ytan i angiven tid, forslas bort. På yttre delen av Holmen kan i ett sådant läge cirka 150 parkeringsplatser tillskapas och på vågbrytaren cirka 120 plats. En ytterligare möjlighet som kan utredas är att utföra de nya kvarteren med parkeringsgarage i källarplan", skriver man vidare.

Vägen på Skeppsbron kan komma att flyttas närmare kajen för att möjliggöra större uteserveringar. En annan nyhet är att man föreslår göra en gångväg på utsidan av vågbrytaren.

"I all enkelhet kan det vara en målpunkt och plats för att se solen gå ned i havet, men den kan också vara en kompletterande punktformad del av det publika golv för olika aktiviteter som det finns ett stort behov av i Visby", skriver man i förslaget.

I förslaget skriver man också att det är viktigt att hamnverksamheten får fortsätta precis som tidigare.

De tjänstemän som Helagotland.se varit i kontakt med vill i nuläget inte uttala sig om förslaget.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid