Regionen överklagar försvarets tillstånd

Region Gotland överklagar Försvarsmaktens miljötillstånd för Tofta skjutfält. ”Det hotar byggplaner”, säger Eva Nypelius (C), regionråd.

24 januari 2019 07:30

Region Gotland befarar att det nya miljötillståndet för Tofta skjutfält kommer att sätta stopp för byggplaner i Tofta och Vibbleområdena. I december beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm att Försvarsmakten får tillstånd för 200 dagars skjutövningar på Tofta skjutfälts mellersta del, i norr och söder gäller 125 skjutdagar.

Bakgrunden är att de nuvarande villkoren inte räcker för den återupprustning av Försvarsmakten på ön som riksdagen beslutat om – för att de ökade ambitionerna måste militären öva mer.

– Jag vill inte kommentera överklagandet förrän jag har läst det, säger Lina Weinmann, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet

LÄS MER: Boende intill skjutfältet överklagar tillståndet

Den främsta skälet till Region Gotlands överklagande är en oro för att nybyggnation i områdena kring skjutfältet kan bli svårare.

– Försvarsmakten kommer att peka ut områden som riksintresse. De vill dock inte göra det förrän miljötillståndet är klart. Det är det som är problemet, säger Eva Nypelius.

Det finns en oro att Försvarsmakten då det nya tillståndet är klart kommer att börja överklaga bygglovsansökningar i än större utsträckning.

– Det kan stoppa nybyggnad från Västerhejde till Vibble och Tofta södra för att det blir för mycket buller från skjutfältet. Det här är ett utvecklingsområde och det finns byggplaner, säger Eva Nypelius.

LÄS MER: Dubbelt så många dagar med skjutningar

Region Gotland motsätter sig också Försvarsmaktens önskan om att upprätta så kallade artilleriöar. En del av miljötillståndet innebär att försvaret kan skjuta in på Tofta skjutfält med artilleri, granatkastare och flyg. De vill ha fasta platser där artilleripjäser och granatkastare kan placeras vid dessa skjutningar.

– Vi motsätter oss artilleriöarna, att man skjuter från fasta platser. Längre tillbaka i tiden har försvaret kunnat komma överens med markägare om saken, det ska de kunna göra nu också, säger Eva Nypelius.

Region Gotland menar också att Försvarsmakten inte är tydliga nog kring hur omfattande skjutandet kommer att bli.

– Därför är det svårt att veta hur mycket områdena i närheten kommer att påverkas, säger Eva Nypelius.

Regionrådet understryker att Gotland välkomnar Försvarsmakten till ön och att den ökade militära närvaron är bra.

–  Visst finns det en intressekonflikt mellan det regionala och riksintresset här. Det är viktigt att vi får till en bra dialog nu, säger Eva Nypelius.

På torsdagen går överklagandetiden ut, Region Gotlands överklagande är inte det enda som har kommit in.

Miljötillståndet

Antalet skott:

1 750 000 skarpa skott med finkalibriga vapen i fält.

700 000 skott på skjutbanan.

30 000 skott med grovkalibriga vapen.

800 000 skott med lös ammunition.

Antalet skjutdagar:

125 dygn i norra och södra delen.

200 dygn i mellersta delen.

Indirekt eld:

Försvarsmakten får skjuta från sex platser utanför skjutfältet: Säggeby i Källunge, Bäcks och Glammunds i Akebäck, Bjärs i Vall, samt från två platser vid Allvide i Hogrän.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn