Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Lars Engelbrektsson (SD): ”Det allmänna har en jättestor roll att spela”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Lars Engelbrektsson (SD): ”Det allmänna har en jättestor roll att spela”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Johan Asplund (KD): ”Det ligger massor av EU-pengar där och skvalpar"

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Johan Asplund (KD): ”Det ligger massor av EU-pengar där och skvalpar"
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Niklas Carlberg (M): ”Moderaterna är möjliggöraren i de här sammanhangen”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Niklas Carlberg (M): ”Moderaterna är möjliggöraren i de här sammanhangen”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Katarina Krusell (MP) • "Det ska vara så lätt som möjligt att vara ideell ledare”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Katarina Krusell (MP) • "Det ska vara så lätt som möjligt att vara ideell ledare”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Gisela Wood (L): ”Skapa anläggningar och aktiviteter för en hälsofrämjande livsstil”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Gisela Wood (L): ”Skapa anläggningar och aktiviteter för en hälsofrämjande livsstil”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Saga Carlgren (V): ” Utöka möjligheten till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Saga Carlgren (V): ” Utöka möjligheten till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Fredrik Gradelius (C): ”En förändring av Fritidsbanken har en stor potential”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Fredrik Gradelius (C): ”En förändring av Fritidsbanken har en stor potential”
Sport

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Filip Reinhag (S): ”Viktigt att fokusera på anläggningsfrågan”

Så ser partierna på den gotländska idrotten • Filip Reinhag (S): ”Viktigt att fokusera på anläggningsfrågan”
Sida 1 av 1
Sida 1 av 1